Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Så vägs soporna

Renhållningsavgiften består av en årlig grundavgift och en rörlig avgift. Avgiften styrs av hur mycket avfallet väger som lämnats vid sophämtningen. Här förklaras hur vägningen av soporna går till och vad du får betala för.

Sopbilens vågutrustning väger avfallet

Sopkärlet vägs i samband med tömningen av den vågutrustning som sitter på sopbilen. Sopkärlet vägs både på väg upp och på väg ner. Därför behöver du inte betala för avfall som fastnat i botten på sopkärlet. Sopbilens vågutrustning är testad och godkänd (krönt) av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

ID-bricka på kärlen läses av

Alla sopkärl är märkta med en ID-bricka. Brickan innehåller information om fastigheten som sopkärlet tillhör. Dessutom finns en adressetikett på alla soptunnor som talar om vilken fastighet kärlet hör till.
När sopbilen tömmer hushållsavfallet avläses ID-brickan och avfallets vikt registreras i sopbilens dator. Från bilens datasystem går uppgifterna över till Härryda Vatten och Avfalls abonnentregister och debitering kan sedan ske efter vikt.
Abonnemang och avgifter

Om det blir fel vid vägningen

Vid enstaka tillfällen händer det att vikten inte blir registrerad. Då får du istället betala en snittvikt baserad på dina senaste fem tömningar.

Snö och fastfruset avfall

Allt som åker in i sopbilen får du betala för, så undvik att betala för snö genom att sopa av locket.
Avfall som frusit fast i kärlet betalar du inte för, eftersom kärlet vägs både på vägen upp och på vägen ner och du betalar mellanskillnaden (det som faktiskt hamnat i sopbilen).
Vintertips för att förhindra fastfruset avfall

Hjälpte informationen på denna sida dig?