Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Hämtning av hushållsavfall

En sopbil hämtar avfall på en villagata.

Foto: Renova

Härryda Vatten och Avfall AB ansvarar för hantering av hushållens avfall och slam från enskilt avlopp. Sophämtningen utförs på entreprenad av Renova AB, slamtömningen och farligt avfall sköts av Renova Miljö. Här hittar du information om din sophämtning.

Abonnemang för sophämtning

Det finns tre olika abonnemang att välja för hushållsavfall. Att sortera ut sitt matavfall är den sopstrategi som ger minst belastning på miljön och därför har lägst avgift.
Abonnemang och avgifter

Regler för avfallshantering

Hur avfallet ska hanteras i kommunen regleras i avfallsföreskrifterna.
Avfallsregler och föreskrifter

Soptunnor har radats upp längs med en grusväg.

Soptömning

Ditt hushållsavfall hämtas på bestämd hämtningsdag var 14:e dag. Vilken hämtningsdag som gäller din fastighet kan du se i foldern "Välkommen som kund" som du fått. För att annars ta reda på din hämtningsdag kan du kontakta kommunens kontaktcenter för att få besked.

Tömningsdag

Avfallet hämtas normalt på vardagar mellan 06.30 och 16.30, men vid särskilda fall kan det även ske senare.
Tömningsdag och tid kan även ändras i samband med storhelger.
Sophämtning vid helger och röda dagar

Ställ kärlet på en bra plats

För att sophämtningen ska fungera smidigt är det viktigt att man har ställt i ordning en plats för sitt kärl, max en meter från platsen där sopbilen stannar (vid tomtgränsen mot gatan). Handtag och hjul ska vara vända utåt. Vill du få kärlet hämtat, beställer du dragväg hos kontaktcenter(mot avgift).
Avfallsregler och föreskrifter

Flytta kärlets plats

Det går bra att ha en särskild uppställningsplats vintertid och en annan sommartid. Du måste alltid komma överens med kommunens kontaktcenter innan du byter plats på ditt kärl så att Renova får reda på platsbytet.

Uppehåll och dispens

Du kan ansöka om uppehåll i hämtningen av hushållsavfall om fastigheten ska stå tom. En anmälan måste göras hos kommunens enhet för miljö- och hälsoskydd.
Tillfälligt uppehåll för hämtning av sopor och slam, ansökan om dispens(Härryda kommuns webbplats) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utebliven hämtning

Har du inte fått hämtat avfallet enligt ditt abonnemang, ska du snarast kontakta kommunens kontaktcenter. Under förutsättning att fastighetsägaren eller enskild väghållare inte är orsaken.
Utebliven sophämtning

Ägarbyte eller nybyggd fastighet

Vid ägarbyte eller om din fastighet är nybyggd, ska alltid en anmälan göras till oss.
Flytt och ägarbyte

Hjälpte informationen på denna sida dig?