Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Fyrfackskärl från 2025

Två avfallskärl med fyra fack i varje, för att lägga olika sortetrs avfall i. Facken är uppmärkta med symboler.

Exempel på avfallskärl med fyrfackssystem. Fackindelning och färg på kärlen blir annan. Foto: PWS, Patrik Sjöling PS Bild

Från 2025 införs ett system med insamling av avfall i fyrfackskärl som gör det enklare att återvinna förpackningar, fastighetsnära, det vill säga i anslutning till sitt hem.

Nya regler för insamling av avfall

En ny avfallsförordning gäller i hela Sverige som rör kommunal fastighetsnära insamling av avfall. En fastighetsnära insamling betyder att hushållen får källsortering i anslutning till sitt hem.
De nya reglerna gör det enklare att återvinna då du inte behöver åka till en återvinningsstation. Erfarenheter från kommuner som har infört fastighetsnära insamling av avfall visar att materialåtervinningen ökat. När vi återvinner sparas stora mängder råvaror och energi. En vinst för dig och en vinst för miljön.

Fyrfackskärl införs för småhus

Ett system med fyrfackskärl, med plats även för förpackningar, införs successivt med start 2025. Alla berörda hushåll kommer att få information i god tid innan införandet.

Det nya systemet innebär att vi:

  • inför två fyrfackskärl för villor och mindre flerfamiljsbostäder, tidigast 2025.
  • upphandlar auktoriserat system för hämtning av förpackningar vid flerfamiljshus, på samma sätt som görs idag för returpapper.
  • Systemet med fyrfackskärl kommer att införas successivt med start 2025 med målet att alla ska ha fastighetsnära insamling den 1 januari 2027.

Så fungerar systemet med fyrfackskärl

Som villakund eller fritidshusägare kommer du att få två stycken nya större avfallskärl, som är indelade i fyra fack vardera.
Du kommer att kunna sortera matavfall, restavfall, papper-, plast- och metallförpackningar samt tidningar och glasförpackningar. Det kommer också finnas tillgång till en elbox där du kan lägga elavfall som glödlampor och batterier. Totalt blir det tio olika sorters avfall.
Dina gamla kärl hämtar vi tillbaka.

För boende i radhus och samhälligheter gäller samma som för villakunder, men på vissa ställen kan det vara svårt att hitta plats för de nya kärlen på grund av trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Vid dessa fastigheter får man hitta andra lösningar för fastighetsnära insamling.

Tömning varannan vecka

Sopbilen kommer varje vecka men hämtar inte alla material samtidigt, utan tömmer ett kärl åt gången. Respektive kärl har därför tömning varannan vecka.

  • Kärl 1 - tömning vecka 1
  • Kärl 2 - tömning vecka 2

Mått på fyrfackskärl

Två avfallskärl uppställda framför en villa. Kärlen är placerade på en stenlagd yta nära gatan.

Foto: PWS

Fyrfackskärlen är bredare än dina nuvarande kärl. För att få plats med båda kärlen behövs en yta på cirka 1 gånger 2 meter. Tänk på att kärlen behöver stå på hårdgjort underlag, så att det går att dra fram dem till sopbilen. På tömningsdagen ska handtagen vara vända ut mot vägen.

Ett nytt fyrfackskärl har måttet:

  • Bredd 77 cm
  • Höjd 111 cm
  • Djup 81 cm

Mer information

Vi kommer att informera alla berörda fastighetsgare i god tid om hur det nya ska systemet ska införas och när det ska ske.

Härryda Vatten och Avfall

031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?