Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Sophämtning på vintern

En renhållningsarbetare drar ett sopkärl på en gata som är täckt av snö och is.

Foto: Renova

Varje vinter får ett antal abonnenter inte sop- eller slamhämtning på grund av dålig halkbekämpning och snöröjning. Som fastighetsägare ska du se till att vägen är framkomlig för sopbilen och längs dragvägen.

Det är ditt ansvar

När det blir vinter kan både halka och snö göra det svårt för sop- eller slambilen att komma fram. Dessutom blir det extra slitsamt för renhållningsarbetarna att göra sitt jobb. Som fastighetsägare ansvarar du för att sop- eller slamhämtning kan utföras på ett säkert sätt hos dig.
Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare i: Avfallsregler och föreskrifter

Skotta och sanda

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att skotta, sanda, grusa eller salta. Det gäller runt kärlet och hela vägen till där sopbilen stannar. Du behöver även göra öppningar i snövallar så att kärlen kan dras till sopbilen.

Se till att det finns vändmöjlighet

Sopbilen ska ha möjlighet till att vända vid din fastighet vilket ofta är svårt med plogvallar. Sopbilen har bredare mellan däcken än en personbil. Det gör att sopbilen kör utanför eventuella spår av personbil. Sanda hela vägens bredd. Vägen ska vara minst 3,5 meter bred.

Placera kärlen åtkomligt

Sophämtning är ett tungt arbete. Underlätta genom att ställa dina kärl med handtaget och hjulen vända mot gatan.
Sopa av snö från sopkärlens lock så väger de mindre och vi slipper smältvatten i sopbilen. Dessutom undviker du att betala för den extra vikten.

Förhindra fastfruset matavfall

Se till att ditt matavfall inte fryser fast i kärlet och därför inte töms ordentligt.
Så undviker du fastfruset matavfall.
Vintertips

Har dina sopor inte blivit hämtade?

Utebliven sophämtning
Driftinformation

Hjälpte informationen på denna sida dig?