Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Farligt avfall från företag

Avfall som kan vara skadligt för människor och miljö, eller är brandfarligt räknas som farligt avfall. Det finns därför särskilda regler för hur företag ska sortera, dokumentera och transportera farligt avfall och elavfall. Bråta åtrervinningscentral i Mölnlycke tar enbart emot elavfall från företag, inget annat farligt avfall.

Det finns särskilda regler för hur ditt företag eller verksamhet ska sortera, dokumentera, transportera och lämna farligt avfall.

Farligt avfall på återvinningscentralen

Bråta återvinningscentral tar enbart emot elavfall från företag, inget annat farligt avfall. Farligt avfall från företag och verksamheter som exempelvis färgrester, spillolja, kemikalier, asbest och tryckimpregnerat trä, hänvisas till andra avfallsmottagare.

Elavfall från företag och verksamheter

Elavfall från företag och verksamheter får lämnas på Bråta ÅVC om produkten finns med i listan nedan, samt att du i förväg skapat ett avlämnarintyg.

Elavfall som får lämnas på Bråta ÅVC:

  • Ljuskällor – lysrör, glödlampor och lågenergilampor.
  • Små och medelstora apparater - Telefoner, datorer, skrivare, kopiator, bildskärmar och dylikt.
  • Kylskåp, frysar samt annat elavfall med köldmedium inklusive kylmöbler/kyldiskar och liknande från verksamheter.
  • Vitvaror – spisar, tvätt- och diskmaskiner och dylikt.
  • Batterier – blandade (inklusive knappceller och stavbatterier)
  • Batterier – litiumbaserade (ej knappceller och stavbatterier)
  • Små industribatterier och stora konsumentbatterier
  • Skrymmande elavfall

Övrigt avfall hänvisas till andra avfallsmottagare.

Intyg krävs för avlämning av elavfall

För att få lämna elavfall på återvinningscentralen krävs det att du som verksamhet har med dig ett avlämnarintyg

Avlämnarintyget ska visas för personalen på återvinningscentralen som scannar QR-koden för att registrera mottagandet. Tänk på att du behöver ett nytt avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag.

Så skapar du avlämningsintyg:

  • På El-Kretsens webbplats, kom ihåg att skriva ut intyget.
  • I appen Verksamhetsavfall

Läs mer om avlämningsintyg hos El-Kretsen Länk till annan webbplats.

Rapportering av elavfall till Naturvårdsverket

Elavfall klassas som farligt avfall och verksamheter ansvarar för att avfallet rapporteras in till Naturvårdsverket.

Avlämnarintyg som skapats på El-Kretsens webbplats vidarerapporteras inte till Naturvårdsverket. Du som verksamhet ansvarar för att registrera avfallet i Naturvårdsverkets Avfallsregister inom två dagar.

Avlämnarintyg som skapats på El-Kretsens app Verksamhetsavfall vidarerapporteras automatiskt till Naturvårdsverket.
Läs mer om avfallsregistret hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hämtning av farligt avfall

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in uppgifter till ett nationellt avfallsregister. Företagen nedan kan anlitas för hämtning av farligt avfall och hjälper då även till med rapporteringen.

Företag som hanterar farligt avfall

Företag som hanterar farligt avfall

Företagsnamn

e-post

telefon

Fortum Waste Solutions AB

kundservice.rws@fortum.com

019-30 52 00

Ragn-Sells Recycling AB

kundservice@ragnsells.com

0771-88 88 88

Renova Miljö AB

kundservice@renova.se

031-61 85 30

RGS Nordic

goteborg_vagen@rgsnordic.com

031-22 57 80

Stena Recycling AB

salj.goteborg@stenarecycling.se

031-58 44 50

Transportera farligt avfall

Transport av farligt avfall kräver i de flesta fall tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen.
Kontakta helst mottagningsanläggningen innan för att föranmäla besökt och för att få instruktioner för hur du bör sortera, förpacka och dokumentera det farliga avfallet.
Du kan läsa om vad som gäller på Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsens webbplatser.
Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.
Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?