Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Insamling av returpapper

Den 1 januari 2022 upphörde producentansvaret för returpapper. Det innebär att insamling och behandling av tidningar, så kallat returpapper hamnar under kommunalt ansvar och endast får göras på uppdrag av Härryda Vatten och Avfall AB.

Nedan listas de entreprenörer som är auktoriserade och godkända att samla in returpapper på uppdrag av Härryda Vatten och Avfall AB. Det är fritt för flerbostadshus och verksamheter att välja bland dessa entreprenörer för att hämta returpapper; kontakta valfri entreprenör från listan nedan.

Auktoriserade entreprenörer


Auktoriserade entreprenörer

Kontaktuppgifter

E-post

Telefon

PreZero Recycling AB

gbg.se@prezero.com

031-67 94 40

Ragn-Sells Recycling AB

kundservice@ragnsells.com

0771-88 88 88

Remondis Sweden AB

goteborg@remondis.se

031-58 69 00

Stena Recycling AB

goteborg@stenarecycling.se

031-58 44 50

Bli auktoriserad entreprenör för insamling av returpapper

Är du och ditt företag intresserad av att bli auktoriserad för insamling av returpapper? Information finns att läsa i fliken nedan..

Ansökan om att samla in returpapper

Entreprenörer inbjuds för insamling av returpapper


Härryda Vatten och Avfall, Lerums kommun och Partille kommun inbjuder entreprenörer att ansöka om att bli auktoriserade för insamling av returpapper från flerbostadshus och verksamheter inom samtliga angivna kommuner.

Från och med 1 januari 2022 upphör producentansvaret för returpapper. Det innebär att insamling och behandling av returpapper under kommunalt ansvar endast får ske på uppdrag av huvudmannen, i detta fall Härryda Vatten och Avfall AB (kommunalt bolag i Härryda kommun), Lerums kommun och Partille kommun.

En entreprenör kan samla in och transportera returpapper under kommunalt ansvar på uppdrag av huvudmannen genom att teckna avtal för detta enligt denna auktorisation. Det är inte tillåtet att samla in returpapper under kommunalt ansvar utan att ha avtal med huvudmannen.

Beskrivning av auktorisationen

Auktorisationen innebär att entreprenören får lov att samla in och transportera returpapper under kommunalt ansvar på uppdrag av huvudmannen.

Huvudmannen tillhandahåller inte något kundregister utan entreprenören får själv sälja sin tjänst. Entreprenören tecknar avtal direkt med kunderna och får ersättning för utförd tjänst direkt från kunden. Beställning av tjänst samt övrig kundkontakt sker direkt mellan entreprenör och kund.

Flera entreprenörer kan vara auktoriserade för att utföra tjänsten och kunden kan välja fritt mellan dessa entreprenörer. Inga mängder eller uppdrag kan garanteras.

Auktorisationen regleras genom att skriftliga avtal ingås mellan huvudmannen och auktoriserad entreprenör. Auktoriserad entreprenör ska följa huvudmannens miljökrav och ställda avtalsvillkor. Insamlarna övertar verksamhetsansvaret från huvudmannen.

Auktorisationens referensnummer (diarienummer) är 2021HVAA14.

Ansökans form och innehåll

Ansökan om auktorisation ska lämnas elektroniskt via e-post till någon av nedanstående adresser. Kontakta någon nedan för att få fullständig dokumentation för ansökan. Observera att ansökan inte kan omfatta endast en huvudman utan uppdrag ska kunna utföras i samtliga kommuner.

Härryda Vatten och Avfall AB: eliza.farmand@hvaa.se

Lerums kommun: maria.hansen@lerum.se

Partille kommun: bjorn.andersson@partille.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?