Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Hur blir matavfall biogas?

Av matavfall blir det biogas och en näringsrik rötrest som används som gödningsmedel i jordbruket. Biogas bildas naturligt när matavfall bryts ner av mikroorganismer i syrefri miljö.

Blommor växer vid en åker.

Foto: Fredrik Seger.

Vad är biogas?

Biogas bildas av biologiskt nedbrytbart material som matavfall och gödsel. Biogas bildas när organiskt material bryts ner utan syre, anaerob nedbrytning eller rötning. Processen sker naturligt till exempel i magen hos kor, i sumpmarker och risfält.
Biogas består mest av kolvätet metan, koldioxid och små mängder föroreningar. Efter rötningen när biogas har bildats återstår en näringsrik rötrest som kan användas som gödningsmedel.

Hur det går till

Matavfallspåsarna körs till en behandlingsanläggning för biologiskt avfall på Marieholm. Där sönderdelas, blandas och pressas avfallet till en trögflytande massa, en slurry, som är lämplig för rötning. Processen resulterar även i en torrare restprodukt (påsarna) som lämpar sig för förbränning, vilket sker i Renovas förbränningsanläggning i Sävenäs.

Falkenberg biogas

Det går 2-3 lass med slurry per dag till Falkenberg biogas från Marieholm. I biogasanläggningen blandas gödsel (cirka 65 procent) med slurryn och rester från livsmedelsindustrin i en mottagnings- och blandningstank till en homogen massa.

Nästa steg är pastörisering där substratet hettas upp till minst 70 grader under minst en timme för att säkerställa att inga bakterier följer med i den fortsatta processen.
Därefter pumpas substratet till en rötkammare där det rötas i en knapp månad och rågasen utvinns.

Rågasen går vidare till en uppgraderingsanläggning och renas från koldioxid. Här kollas och justeras gasens kvalitet. Sedan går gasen ut på det regionala gasnätet.

Det utrötade materialet är tömt på energi men fullt av näringsämnen, så kallad biogödsel. Biogödseln sprids på de närliggande åkrarna och kretsloppet är slutet. Tack för maten!

Låt matavfall bli smart avfall

Skal från grönsaker i en vask.

Varje år uppkommer ungefär en miljon ton matavfall i den svenska livsmedelskedjan. Med matavfall menar vi alla typer av livsmedelsavfall. En viktig insats är att förebygga att avfallet uppkommer, men det avfall som trots allt blir, bör tas tillvara på bästa sätt.
Mycket av den näring och energi som finns i matavfallet går att nyttja som en resurs.

Regeringens etappmål är att minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara år 2023. Förbränning är med andra ord på väg bort för att lämna plats åt den resurseffektiva rötningen som ger såväl biogödsel som biogas.

Är du mer intresserad av hur bland annat matavfall blir till biogas kan du läsa om det här:

Hjälpte informationen på denna sida dig?