Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Brännbart hushållsavfall (soppåse)

Brännbart hushållsavfall är det som blir kvar då det som kan återvinnas har sorterats ut. Mindre brännbart hushållsavfall slänger du i en soppåse i din soptunna hemma.

Brännbart hushållsavfall avser de avfall som blir kvar då allt som kan materialåtervinnas har sorterats ut. Det vill säga matavfall, förpackning, farligt avfall och elavfall. Sådant som är för stort för att slänga i soppåsen kallas för grovavfall och ska slängas som brännbart på Bråta ÅVC.
Grovavfall

Blir värme och el

Brännbart hushållsavfall är exempelvis blöjor, tops, tuggummi, fimpar, diskborstar, kuvert och kattsand. Eftersom dessa inte går att återvinna blir de till bränsle i särskilda anläggningar för avfallsförbränning. Det ger både värme och el.

Sortera ut för återvinning

Över 60 procent av det som läggs i hushållens soppåse skulle kunna materialåtervinnas. Det kan vara matavfall, förpackningar och returpapper. För att nå målet att mer material återvinns arbetar vi för att öka den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar från hushåll.

Hämtning av grovavfall
Minska ditt avfall
Sorteringsguiden

Hjälpte informationen på denna sida dig?