Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Avfall och återvinning för företag

En man jobbar med att tömma soptunnor i en sopbil.

Foto: Renova

Som ägare till flerbostadshus eller verksamhet i Härryda kommun måste du enligt lag ha ett abonnemang för hämtning av rest- och matavfall och betala avfallsavgift. Här har vi samlat den information som gäller för dig.

Guide för företag och verksamheter

Abonnemang och avgifter

Verksamheter och flerfamiljsfastigheter har två abonnemang att välja mellan: Matavfall blir biogas som är det mest förmånliga och mest miljövänliga alternativet och Osorterat avfall där du lägger både matavfall och brännbart hushållsavfall i en och samma påse. Hämtning sker vanligast varje vecka.
Abonnemang och avgifter

Regler och förordningar

Som företagare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller för avfallshantering. Här hittar du bland annat avfallsförordningen, våra lokala avfallsföreskrifter och miljöbalken.
Avfallsregler och föreskrifter

Sophämtning

Företag, flebostadshus och samfälligheter måste ha abonnemang för sophämtning. Vanligtvis med hämtning varje vecka. Abonnemang där matavfallet sorteras ut och återvinns till biogas är mest prisvärt.
Företag och flerfamiljshus

Återvinningscentral och farligt avfall

Som företagare behöver du ansöka om ett återvinningskort för att få lämna avfall på återvinningscentralen.
Kostnad 2022: 222 kr exklusive moms.

Den totala vikten på det avfall du lämnar får ej överstiga 3,5 ton eller 3 kbm per besök.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för människor och miljö. Som företagare ska du alltid sortera ut och förvara det farliga avfallet för sig. Det finns särskilda regler för hur ditt företag ska sortera, dokumentera och transportera farligt avfall.
På grund av det miljöavtal som gäller på på vår bemannade återvinningscentral Bråta.kan inte farligt avfall från företag tas emot där.

Elavfall från företag

Elavfall från företag får inte lämnas på Bråta åvc. Företag kan lämna elavfall direkt till El-Kretsens avtalade förbehandlingsverksamheter. Stora mängder lämnas där mot avgift.
El-Kretsen Länk till annan webbplats.

Företagsbilar

För att säkerställa att företag inte lämnar farligt avfall och elektronik så är det från och med 1 januari 2021 förbjudet att besöka Bråta ÅVC dagtid 7-16 mån-fre med företagsbil/arbetskläder för avlämning av farligt avfall och elavfall. Att lämna annat avfall än farligt avfall under dessa tider som företagare går givetvis bra.

Hämtning och rapportering av farligt avfall

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall, ska sedan 2020 rapportera in uppgifter till ett nationellt avfallsregister.
Naturvårdsverkets avfallsregister Länk till annan webbplats.

Företagen nedan kan anlitas för hantering av farligt avfall och hjälper då även till med rapporteringen.

Hämtning av farligt avfall från företag

Företagsnamn

e-post

telefon

Fortum Waste Solutions AB

kundservice.rws@fortum.com

019-30 52 00

Ragn-Sells Recycling AB

kundservice@ragnsells.com

0771-88 88 88

Renova Miljö AB

kundservice@renova.se

031-61 85 30

Stena Recycling AB

salj.goteborg@stenarecycling.se

031-58 44 50


Det går även att lämna farligt avfall till en återvinningscentral som är godkänd för det(ej Bråta ÅVC). Tillstånd för transport krävs då från Länsstyrelsen.

Ett arbetsfordon intill containers.

Hjälpte informationen på denna sida dig?