Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Avfall och återvinning för företag

En man jobbar med att tömma soptunnor i en sopbil.

Foto: Renova

Som ägare till flerbostadshus eller verksamhet i Härryda kommun måste du enligt lag ha ett abonnemang för hämtning av rest- och matavfall och betala avfallsavgift. Här har vi samlat den information som gäller för dig.

Guide för företag och verksamheter

Abonnemang och avgifter

Verksamheter och flerfamiljsfastigheter har två abonnemang att välja mellan: Matavfall blir biogas som är det mest förmånliga och mest miljövänliga alternativet och Osorterat avfall där du lägger både matavfall och brännbart hushållsavfall i en och samma påse. Hämtning sker vanligast varje vecka.
Abonnemang och avgifter

Elavfall

Visst elavfall från företag får lämnas på Bråta åvc. För att lämna elavfall krävs ett avlämningsintyg.
Elavfall från företag

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för människor och miljö. Det finns särskilda regler för hur ditt företag ska sortera, dokumentera, transportera och lämna farligt avfall.
Endast visst farligt avfall får lämnas på Bråta återvinningscentral.
Farligt avfall från företag

Förpackningar

Insamling och transport av förpackningar från flerbostadshus, samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar med fler än 5 hushåll, får endast göras av auktoriserade entreprenörer. Här listas de utförare som är godkända att samla in förpackningar på uppdrag av Härryda Vatten och Avfall AB.
Insamling av förpackningar från företag

Regler och förordningar

Som företagare är du skyldig att känna till vilka lagar och regler som gäller för avfallshantering. Här hittar du bland annat avfallsförordningen, våra lokala avfallsföreskrifter och miljöbalken.
Avfallsregler och föreskrifter

Returpapper

Insamling och behandling av tidningar, så kallat returpapper får endast göras av auktoriserade entreprenörer. Här listas de entreprenörer som är godkända att samla in returpapper på uppdrag av Härryda Vatten och Avfall AB.
Insamling av returpapper

Sophämtning

Företag, flebostadshus och samfälligheter måste ha abonnemang för sophämtning. Vanligtvis med hämtning varje vecka. Abonnemang där matavfallet sorteras ut och återvinns till biogas är mest prisvärt.
Företag och flerfamiljshus

Återvinningscentral

Som företagare behöver du ansöka om ett återvinningskort för att få lämna avfall på återvinningscentralen.
Läs mer om inpassering till återvinningscentralen

Den totala vikten på det avfall du lämnar får ej överstiga 3,5 ton eller 3 kbm per besök.

Elavfall och farligt avfall

Särskilda regler gäller för farligt avfall och elavfall från företag och verksamheter.
Elavfall och farligt avfall från företag

Hjälpte informationen på denna sida dig?