Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Hållbarhet - allas vårt ansvar

Planeten jorden. ej byline

Om alla konsumerade som vi gör i Sverige skulle det krävas 4,2 jordklot. Genom att leva mer hållbart så minskar vi mängden material som tas ut ifrån jorden, vi minskar även utsläppen av växthusgaser och andra giftiga ämnen.

Vad menas med hållbarhet?

Utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Med Hållbar utveckling menas en "utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".
Hållbar utveckling brukar delas in i det sociala, miljön och ekonomin. Med en hållbar miljö menas t ex en god vattenbalans, begränsat utsläpp av växthusgaser, ett hållbart nyttjande av mark och natur och en giftfri miljö.

Varför är hållbarhet viktigt?

I Sverige och globalt konsumerar människor mer resurser än vad jorden producerar varje år. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 är FN-ländernas övergripande vision för hur världen ska se ut år 2030. Till den hör de Globala målen som är en plan för vad världens länder måste göra för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.
Globala målen (globalamalen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?