Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Västra Nedsjön sedd från ovan.

Öppet hus om vattenskyddsområde Nedsjöarna

Härryda Vatten och Avfall AB bjuder in till information om nytt vattenskyddsområde för Nedsjöarnas vattentäkt. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen mellan 25 maj och 15 juni.

Informationsmöte

Den 24 maj klockan 17.00—20.00 hålls ett öppet hus med information och möjlighet att ställa frågor.
Plats: Hindås Stationshus, Hindås stationsväg 30.

På informationsmötet medverkar personal från Härryda Vatten och Avfall AB samt konsultföretaget Sweco för att svara på dina frågor. Informationsmaterial kommer att finns tillgängligt på mötet för den som vill fördjupa sig.

Hålltid:
Kl. 17.30 kort presentation med information

Tekniskt underlag

Tekniskt underlag med förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter finns tillgängligt att läsa i receptionen i Härryda kommunhus och här på vår webbplats, Hindås-Nedsjöarna vattenskyddsområde.
För att beställa underlaget i pappersformat e-posta va.avfall@hvaa.se eller ring 031-724 63 71.

Lämna synpunkter

Synpunkter på underlaget lämnas senast 15 juni 2022, via e-post eller brev till nedan angivna adresser. Märk brevet ”Nedsjöarnas vattenskyddsområde”.

Härryda Vatten och Avfall AB
Metallvägen 7a
435 33 Mölnlycke

E-post: va.avfall@hvaa.se

Hindås-Nedsjöarna vattenskyddsområde