Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Olika förpackningar av plast, metall och papper.

Foto: Fti

Vi tar över insamling av förpackningar 2024

Från 2024 tar Härryda Vatten och Avfall AB över ansvaret för att samla in förpackningar i kommunen. Hur det ska gå till och vad det kommer att innebära för boende ska nu utredas.

Idag ansvarar Svenska Förpackningsinsamlingen för insamling och återvinning av förpackningar. Regeringen beslutade den 5 juli 2022 om att kommunerna istället ska ha insamlingsansvar. Syftet med förändringen är en smidigare utsortering och att mer material återvinns.

Flerbostadshus först ut

Övergången kommer att göras i flera steg och startar med att alla flerbostadshus kostnadsfritt ska bli erbjudna ett system för insamling av förpackningar, via oss, från och med 1 jan 2024.
Slutsteget är att förpackningar ska samlas in fastighetsnära för alla svenska hushåll från 1 januari 2027. En fastighetsnära insamling betyder att hushållen får källsortering i anslutning till sitt hem. Alla villahushåll kommer att få information i god tid innan införandet.

Plan ska tas fram

Hur införande ska gå till och vilken eller vilka entreprenörer som ska utföra det är i dagsläget fortfarande oklart och under utredning. När Härryda Vatten och Avfall har en framtagen plan för detta kommer vi att gå ut med information här på webbplatsen hvaa.se.

Prenumerera på nyheter

Missa inte viktig information från oss genom att prenumerera på nyheter från Härryda Vatten och Avfall.
Anmälan för mejlutskick