Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

En lyftkran lyfter på en takdel till nya Hindås vattenverk.

Hindås vattenverk är en av flera stora investeringar för att trygga vatten- och avloppsförsörjningen i Härryda kommun.

Ny taxa för VA

Taxan för vatten- och avloppstjänster, VA, höjs från och med den 1 januari 2023. Anledningen är kraftigt ökade kostnader för drift och nödvändiga investeringar.

Ökade kostnader

Härryda Vatten och Avfall AB genomför stora investeringar för att trygga vatten- och avloppsförsörjningen. Förutom den pågående utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet med ett helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås och Landvetter som ska stå klart under 2023, planeras även för omfattande förstärkningar på ledningsnätet.
Slitna ledningar i befintlig bebyggelse behöver renoveras eller bytas ut, och allmänt VA byggas ut till områden som har behov av det.

Kostnaderna för dessa satsningar, som behövs för en större och mer robust kapacitet i det befintliga ledningsnätet, ökar på grund av vad som händer i omvärlden. Även verksamhetens kostnader för underhåll och drift har blivit större av samma anledning. För att få kostnadstäckning för åtgärderna behöver taxorna för vattentjänster höjas.

Kostnadsökning per hushåll

  • Årskostnaden höjs med 9 procent till 9.576 kr för en normalvilla (typhus A)
  • Årskostnaden höjs med 14 procent till 7.008 kr för en hyreslägenhet i typhus B.

Även avgifterna för att ansluta till det allmänna VA-ledningsnätet höjs på grund av ökade kostnader i anläggningsbranschen.

Beslut i Kommunfullmäktige

Beslut om ny taxa togs av Kommunfullmäktige i Härryda kommun den 15 december 2022. Kommunfullmäktige tog även beslut om taxan för avfallstjänster. Den taxan ligger kvar på samma nivå som tidigare.
Nya taxan gäller från den 1 januari 2023. Taxebroschyrer publiceras i januari.

Hustyper:

Typhus A
Enbostadshus, anslutet till Dricksvatten, Spillvatten och Dagvatten, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år.

Typhus B
Flerbostadshus med 15 lägenheter, anslutet till Dricksvatten, Spillvatten och Dagvatten, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2000 m3/år, 2 stycken Q 3 4 – mätare (Qn 2,5-mätare) i parallellkoppel.

Källa: Svenskt Vattens Taxestatistik 2022, sammanställd av Härryda Vatten och Avfall AB