Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya skyltar med symboler i färg har satts upp ovanför två containers på återvinningscentralen. På en står det tidningar och på den andra skylten står det wellpapp.

Skyltarna som guidar besökaren i vilket avfall som ska lämnas på vilken plats har fått tydliga symboler och färger som ska göra det lätt att sortera rätt.

Nya skyltar på Bråta för enklare sortering

Nu får Bråta återvinningscentral nya skyltar som med tydliga symboler och färger ska göra det enklare att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi.

Just nu jobbas det för fullt på Bråta återvinningscentral med att sätta upp nya skyltar. Skyltarna som guidar besökaren i vilket avfall som ska lämnas på vilken plats har fått tydliga symboler och färger som ska göra det lätt att sortera rätt.

Samma symboler i hela Norden

Systemet som togs fram 2020 av branschorganisationen Avfall Sverige är tänkt att användas så väl på återvinningscentraler, återvinningsstationer, på sopkärl, i soprum, som på förpackningar.
Härryda Vatten och Avfall AB inför nu systemet på återvinningscentralen Bråta i Mölnlycke.
– För att kunna nå våra högt uppsatta miljömål och säkerställa att materialet sorteras på rätt sätt så måste vi ha pedagogiska skyltar som kan hjälpa våra besökare att slänga rätt. Vidare var de befintliga skyltarna i ett ganska dåligt skick och de var även i behov av uppdateringar så det passade väldigt bra för oss att byta över till det nya systemet nu, säger Eliza Farmand, avfallschef på Härryda Vatten och Avfall AB. I så stor utsträckning som möjligt har vi återanvänt de skyltar som inte var i för dåligt skick, berättar hon.

En man monterar ny foliering på en återanvänd skylt.

I så stor utsträckning som möjligt återanvänds de gamla skyltarna.

Lättare att sortera rätt

Idag hamnar mycket återvinningsbart material i containern för ”Brännbart avfall”. Det handlar om exempelvis textilier, plast och förpackningar som istället kan materialåtervinnas. Något som de nya skyltarna är tänkta att motverka.
– De är lättare att förstå och man känner igen sig när det är samma symboler och samma färger överallt. Det räknar vi med ska leda till ökad sortering så att vi tar tillvara på redan tillverkade material och produkter istället för att skapa nya, säger Eliza Farmand.
Vilket inte bara sparar jordens resurser. När större mängder går till återanvändning istället för förbränning, blir det även mindre avfall att behandla, och därmed lägre kostnader för avfallshantering.

Resurs istället för sopor

”Brännbart avfall” finns heller inte kvar i det nya systemet utan har ersatts av ”Energiåtervinning”. Ett namnbyte som belyser att det som inte kan återvinnas utan går till förbränning också är en resurs som kommer till nytta som värme och el i våra hus.

Ett bildcollage med de olika symbolerna.

Bild: Avfall Sverige

Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand. Målet är en cirkulär ekonomi där vi använder så lite som möjligt av jordens resurser.

  1. Minimera
  2. Återanvända
  3. Återvinna
  4. Energiutvinna
  5. Deponera