Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

En man klädd i Renovas arbetskläder drar en soptunna på en isig och snötäckt väg.

Foto: Renova

Snö och halka - hjälp oss att komma fram!

Nu när det är is och snö på vägarna är det svårt för sop- eller slambilen att komma fram. Dessutom blir det extra tungt för renhållningsarbetarna att göra sitt jobb. Här listar vi vad du som fastighetsägare ska göra för att underlätta sophämtning på vintern.

2022-12-20

Förseningar i sophämtningen!
Just nu är det förseningar på några håll i Härryda kommun på grund av halka. Renova som hämtar sopor på uppdrag åt oss arbetar på så gott det går. Låt kärlen stå framme tills de blivit tömda.
Tack för förståelsen!

Driftinformation

Varje vinter får ett antal abonnenter inte sop- eller slamhämtning på grund av dålig halkbekämpning och snöröjning. Som fastighetsägare är du skyldig att underlätta tömningen genom att:

  • Ploga, skotta och halkbekämpa från kärlens eller avloppsbrunnens plats till gatan. Du behöver även göra öppningar i snövallar så att kärlen kan dras till sopbilen.
  • Ställa dina kärl med handtaget och hjulen vända mot gatan.
  • Sopa av snö från sopkärlens lock, så slipper du även betala för den extra vikten.
  • Se till att ditt matavfall inte fryser fast i kärlet som annars inte kan tömmas ordentligt.

Tack för att du hjälper till!

Läs mer om ditt ansvar som fastighetsägare i: Avfallsregler och föreskrifter

Har dina sopor inte blivit hämtade?
Utebliven sophämtning
Driftinformation

Vintertips:
Så undviker du fastfruset matavfall.
Vintertips

Sop- och slamhämtning i Härryda kommun

Härryda Vatten och Avfall ansvarar för sop- och slamhämtningen i kommunen. Sophämtningen utförs av entreprenören Renova AB. Slamtömningen görs av Renova Miljö.

Kontakt