Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Bolagsinformation

Härryda Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag med ansvar för VA- och avfallsverksamheterna i Härryda kommun.

Vi förser dig som bor och verkar i vår kommun med rent och gott vatten i kranen. Vi sköter reningsverken och ledningsnätet och ser till att avfallet hämtas och tas om hand.
Avfall och återvinning
Vatten och avlopp

Kommunalt bolag

Härryda Vatten och Avfall är ett helägt kommunalt bolag i Härryda kommun. Verksamheten styrs av en politiskt tillsatt styrelse och finansieras helt med avgifter.
Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Styrelse och ledning

Verksamheten styrs av en politiskt tillsatt styrelse. Styrelsen tillsätts av Kommunfullmäktige och består av sju ledamöter.

Styrelseledamöter

Från och med15 maj 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027.

Bengt Johansson (M), ordförande
Roland Jonsson (MP), vice ordförande
Håkan Söderström (M)
Anders Halldén (L)
Berit Müllerström (S)
Birgitta Eriksson (S)
Erik Holm (SD)

Mer information om styrelseledamöterna och kontaktuppgifter:
Politiker i kommunala bolag(Härryda kommuns webbplats) Länk till annan webbplats.

Ledningsgrupp

Verkställande direktör tillsätts av styrelsen och har det yttersta ansvaret för bolagets operativa verksamhet. Ledningsgruppen består av vd, avdelningschefer och kommunikatör.

Ekonomi

Verksamheten finansieras med avgifter, taxor, som beslutas av kommunfullmäktige.
Årsredovisning
Avfallstaxa
VA-taxa

Självförsörjande kollektiv

Vattenförsörjning och avloppshantering – VA, samt avfallshanteiing är monopolverksamhet som styrs av självkostnadsprincipen och finansieras via avgifter från abonnenterna. Verksamheten får därför varken gå med vinst eller förlust.
Avgifter och regler för VA
Avfallsregler och föreskrifter
Avfallsabonnemang och avgifter

Verksamhetsidé

Härryda Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, tillhandahålla kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering som ska kännetecknas av kvalitet, pålitlighet och effektivt hushållande med resurser.

Bolaget medverkar aktivt i ett hållbart samhällsbyggande och för långsiktig resurs och dagvattenhantering samt verkar för klimatdriven affärsutveckling, ständiga energieffektiviseringar samt tillämpar ny teknik.

Vi ska erbjuda god kvalitet till både kunder, leverantörer och anställda. Genom god kvalitet skapar vi möjligheter till nöjda kunder och till en trivsam arbetsplats.

Miljö är ett viktigt fokusområde och arbetet med hållbar utveckling är en självklar del i alla projekt och förvaltande. Vi strävar efter energieffektiva lösningar och minskade avfallsmängder.

Nyheter

Prenumerera gärna på nyheter från oss för att hålla dig uppdaterad om bolaget och våra tjänster
Nyheter

Följ oss på Linkedin

Du som är intressead av bolagsinformation och lediga tjänster får gärna följa oss på Linkedin.
Härryda Vatten och Avfall AB på Linkedin Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?