Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Avlopp och rening

En toalettstol.

Vi tar hand om vattnet som spolas och sköljs ner i avloppsledningarna och leds vidare till avloppsreningsverken där det renas innan det släppas ut i de naturliga vattendragen igen.

Avloppsvatten är en samlad benämning för spillvatten och dagvatten. Spillvatten är vatten från toalett, dusch, disk, tvätt och bad men också från processer i industrin. Dagvatten är regn-, spol-, drän- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark.
Dagvatten

Avloppsreningsverken

Spillvattnet i Härryda kommun tas om hand i olika reningsverk innan det leds tillbaka ut i havet och sjöarna igen.

  • 3,8 miljoner kubikmeter spillvatten från Mölnlycke, Landvetter och Härryda leds i avloppstunnel till Göteborg för rening i Ryaverket, Gryaab, som vi är delägare i.
  • Spillvatten från Hindås och Rävlanda går till Rävlanda reningsverk.
  • Spillvatten från Hällingsjö renas i Hällingsjös reningsverk.

Avlopps- och vattenreningsprocessen görs enligt högt ställda miljökrav, för att skydda naturen, djuren och människorna från skadliga ämnen som finns i avloppsvattnet.
Gryaab - avloppsrening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skräp ställer till problem

En persons hand rensar bort våtservetter och annat skräp som fastnat i en avloppspump.

Avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll innan det släpps ut i ett vattendrag. I toaletten ska därför enbart avföring, vatten och toalettpapper spolas ned oavsett om du har kommunalt eller enskilt avlopp. Produkter med miljöfarliga ämnen får inte tillföras avloppssystemet eftersom de påverkar reningsprocessen, slammet och vattendrag.

Detta ska inte spolas ner i toaletten:

  • Tops, tandtråd, tamponger, bindor och kondomer. Ha en papperskorg på toaletten för att slänga sådant skräp.
  • Våtservetter, pappershanddukar, hushållspapper och liknande löser inte upp sig i vatten som toalettpappret gör utan bildar ansamlingar som orsakar stopp. Släng i papperskorg istället.
  • Hår klumpar ihop sig och bildar stora nät. Borsta håret innan du duschar så åker inte lika mycket ner i avloppet.
  • Mediciner och kemikalier syns inte och bryts inte alltid ner och kan gå direkt ut i naturen. Lämna in dina mediciner till apoteket istället.

Stopp i avloppet?

Om du har fått stopp i samtliga avlopp i fastigheten ska du kontakta oss direkt.
Stopp i avloppet

Inget matfett i vasken

Fett orsakar allvarliga driftstörningar i såväl ledningsnätet som i pumpstationer och avloppsreningsverk. Torka ur stekpannan med papper som läggs i hushållssoporna. Större mängder hälls på flaskor som lämnas på Bråta återvinningscentral.
Matfett

Fettavskiljare för livsmedelsverksamheter

Fettavskiljare ska finnas i livsmedelslokaler för att förebygga att matfett orsakar stopp eller skador i avloppsledningar.
Fettavskiljare

Vid händelse av utsläpp - ring 112

Kontakta räddningstjänsten på 112 om det inträffar en olyckshändelse som medför utsläpp av syror, lösningsmedel, metaller, oljor eller större mängder av andra ämnen till spill- eller dagvattennätet. Det är viktigt att åtgärder snabbt kan sättas in för att för hindra eller motverka störningar i reningsverken liksom i arbets- och naturmiljön.

Hjälpte informationen på denna sida dig?