Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Avloppsförsörjningsplan

Avloppsförsörjningsplanen innehåller en beskrivning av nuvarande avloppsförsörjning (både spillvatten och dagvatten), naturgivna förutsättningar samt framtida förutsättningar som bebyggelse och befolkning som påverkar avloppsförsörjningen inom Härryda kommun.

Användningsområde

En kommunal avloppsförsörjningsplan (liksom en vattenförsörjningsplan) är till för att lyfta fram vattenfrågorna tydligare än vad som vanligtvis skett hittills vid detaljplaner och översiktsplanering. Vattenfrågorna används som underlag för framtagande av förslag till mål och åtgärder på kort och lång sikt för såväl allmän som enskild avloppsförsörjning. Slutligen redovisar Härryda avloppsförsörjningsplan rekommendationer till översiktsplanen.

Innehåll

Planen innehåller en beskrivning av nuvarande avloppsförsörjning (både spillvatten och dagvatten), naturgivna förutsättningar samt framtida förutsättningar såsom bebyggelse och befolkning som påverkar avloppsförsörjningen inom kommunen. Utifrån dessa förutsättningar samt förekommande skyddsvärda områden och risker förknippade med avlopp görs en bedömning av recipienternas skyddsbehov och risknivå inom berört tillrinningsområde.

Hjälpte informationen på denna sida dig?