Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Lätt Trycksatt Avlopp - LTA

LTA-system (Lätt Trycksatt Avlopp) används i områden där det är svårt eller kostsamt att bygga ett vanligt självfallssystem för avloppsvatten. Här finns information för dig som har en LTA-enhet som Härryda Vatten och Avfall ansvarar för.

Så fungerar ett LTA-system

LTA betyder Lätt Trycksatt Avlopp. Det innebär att spillvattnet (vatten från toalett, dusch, bad, disk och tvätt med mera) från fastigheten pumpas till det kommunala nätet eftersom det endast finns en tryckledning för spillvatten att ansluta till. 
En LTA-pumpstation består av pump, tank, automatikskåp, nivå-givare, larmindikator och en backventil i vid fastighetsgränsen.

 

Ett LTA-system med pump och tillbehör.

Ditt och vårt ansvar

Fastighetsägarens ansvar

Det här gäller dig som har en LTA-anläggning som Härryda Vatten och Avfall ansvarar för.

Fastighetsägaren äger och är ansvarig för samtliga ledningar fram till förbindelsepunkten (0,5 meter utanför tomtgränsen). I fastighetsägarens ansvar för LTA-stationen ingår att:

 • Ha löpande tillsyn av system och larm.
 • Omgående meddela Härryda Vatten och Avfall AB vid fel och driftstörningar, till exempel om det blir svårare att spola, det rinner undan långsammare eller blir stopp.
 • Upplåta nödvändigt utrymme.​
 • Bekosta elförsörjningen av systemet.
 • Ansvara för elinstallation fram till kopplingsplint i pumpstationen.
 • Bekosta nödvändiga anordningar (schakt och anläggning av pumpstationen) för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt.
 • Ha uppsikt på vad som spolas ned till pumpstationen samt skydda och vårda systemet, se Råd och Anvisningar, ABVA. Pdf, 403.8 kB.
 • Att tänka på vid stopp. Kostnader för stopp (slamsugning, utryckning med mera) som orsakats av föremål eller ämnen som ej ska spolas ner i avloppet till LTA-stationen debiteras fastighetsägaren.

Härryda Vatten och Avfall AB:s ansvar

 • Ta emot spillvatten.
 • Svara för service och felavhjälpning av pumpstationen.
 • Vi ansvarar inte för kostnader för stopp (slamsugning, utryckning med mera) som orsakats av föremål eller ämnen som ej ska spolas ner i avloppet till LTA-stationen.

Installation och skötsel

Installation

När fastighetsägaren beställer en LTA-station från Härryda Vatten och Avlopp AB levereras den till fastighetsgränsen.

Fastighetsägaren ansvarar för att göra grundläggning, dra fram samtliga ledningar till stationen som elektricitet och avloppsledning mellan hus och LTA-station samt tryckledning mellan LTA-station och förbindelsepunkt. Fastighetsägaren ordnar även inkoppling av spillvattenledningarna.

Härryda Vatten och Avfall kopplar sedan in el och startar upp och trimmar in LTA-stationen.

Underhåll

Fastighetsägaren har regelbunden tillsyn på LTA-stationen så att till exempel toalettpapper inte har fastnat. Vid stopp bör man inte spola eftersom det kan leda till att ni drabbas av vattenskada.

Håll fritt från växtlighet runt anläggningen så det är lätt att komma åt för service.

Privata LTA-anläggningar

Härryda Vatten och Avfall ansvarar inte för privata LTA-anläggningar.

Felanmälan vid driftstopp

Felanmälan vatten- och avlopps­ledningar i gator och vägar
031-724 62 05

Härryda Vatten och Avfall AB
VA-ingenjör
031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?