Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Översvämning

Vid översvämning finns det en del saker du som fastighetsägare kan göra för att minska skadeverkningarna ifall vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna vid exempelvis häftiga regn eller hastig snösmältning.

Förslag på åtgärder

  • Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning eller elektrisk stöt.
  • Kontakta Härryda Vatten och Avfall AB.
  • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet.
  • Stäng eventuella ventiler på avloppsledningen.
  • Montera lock över golvbrunnarna eller täck golvbrunnarna med något tätande och ställ ett tungt föremål ovanpå.
  • Tänk på att vattnet som kommer upp ur golvbrunnar kan vara förorenat med fekalier (avföring) och liknande. Var noga med hygienen efter kontakt med inströmmande vatten.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag för skadeanmälan och eventuell hjälp med pumpning vid behov.
  • Dokumentera eventuella skador genom att till exempel fotografera.
  • Undvik att släppa ut mer vatten i avloppsledningarna det vill säga låt bli att köra disk- och tvättmaskiner, bada eller duscha med mera tills problemet är löst.

Felanmälan

Felanmälan vatten- och avlopps­ledningar i gator och vägar
031-724 62 05

Hjälpte informationen på denna sida dig?