Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Tillfälligt vatten - byggvatten

Har du behov av tillfälligt vatten som byggvatten eller för ett evenemang? Då kan du kontakta oss för tillfällig anslutning eller vattentanknyckel. Det är mycket viktigt att anslutning och tankning sker på rätt sätt för att säkerställa hög kvalitet på dricksvattnet.

Tillfällig anslutning

Alla som vill bruka vårt dricksvatten i olika sammanhang ska ha möjlighet att få ta del av det. Kontakta alltid Härryda Vatten och Avfall för tillfälligt vatten från brandposter och spolposter. Vi hjälper till med redskap och manövrerar ventiler för att på ett säkert sätt leverera dricksvatten.

Dricksvatten är ett livsmedel

Dricksvatten från kommunens anläggningar är alltid klassat som ett livsmedel. Det är därför extra viktigt att uttag av dricksvatten sker på rätt sätt. Sker en felaktig anslutning finns det risk att bakterier kommer in i vattnet och kan medföra risk för vår hälsa.

 

Avgifter för tillfälligt vatten

Vid tillfälligt vatten ska en särskild vattenmätare, ett så kallat brandpoströr sättas upp.

  • Avgiften för hyra av brandpost anges under övrigt i taxan för vattentjänster.
  • Kostnad för det vatten som förbrukas tillkommer.

Se priser i Taxa för vattentjänster

Beställa tillfälligt vatten

Tillfälligt vatten - brandpost
031-724 62 05

 

Vattentankstationer

Om du och ditt företag behöver en större mängd vatten kan du hämta det på någon av våra vattentankstationer. Där är det enkelt att fylla på vatten i tankbil eller cistern med mera. Vattentankstationerna är öppna dygnet runt och bidrar till att minska risken för mikrobiologisk smitta i kommunens vattenledningsnät. Vattentankstationen eller vattenkiosken får man åtkomst till med en vattentanknyckel.

Våra vattentankstationer

I Härryda kommun finns tre vattentankstationer, i Mölnlycke, Landvetter och i Rävlanda.
Mer information ges vid beställning.

Det är förbjudet att spola av fordon på gatan eller ytor där vattnet rinner orenat via dagvattenbrunnar till vattendrag.

Beställa vattentanknyckel

För att kunna hämta och köpa vatten behöver du registrera dig som kund och hämta ut nyckel och en instruktion.
När du använder nyckeln registrerar systemet hur mycket vatten som använts och ska faktueras.

Vattentankstation – tanknyckel
031-724 89 91
va.avfall@hvaa.se

Avgifter för vattentankstation

När du använder din vattentanknyckel registrerar systemet vem som hämtat ut vatten samt hur mycket. Vattenuttaget faktureras sedan.

  • Du betalar enligt aktuell VA-taxa, en fast avgift och en rörlig avgift.
  • Faktureringen sker kvartalsvis, fyra gånger per år.
    Se priser i Taxa för vattentjänster

Hjälpte informationen på denna sida dig?