Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Vattenförsörjningsplan

En vattenförsörjningsplan ska trygga en säker och långsiktig vattenförsörjning.

Omslaget till vattenförsörjningsplanen.

Vattenförsörjningsplan Härryda kommun 2009

Trygg vattenförsörjning

En vattenförsörjningsplan syftar till att medverka till att trygga en säker dricksvattenförsörjning på lång sikt genom identifiering av potentiella framtida dricksvattenresurser.

I vattenförsörjningsplanen har man analyserat Härryda kommuns framtida exploatering och kommande vattenbehov. Det vill säga de resurser som kan tänkas vara intressanta att nyttja för den allmänna dricksvattenförsörjningen innan år 2050.

Härryda kommuns vattenförsörjningsplan fastställdes av kommunfullmäktige 19 oktober 2009. Denna plan utgör ett underlag till översiktsplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?