Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Vattenförsörjningsplaner

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Både lokalt i Härryda kommun och regionalt i Göteborgsregionen gör vi planer för att säkra en trygg och långsiktig vattenförsörjning.

Omslaget till vattenförsörjningsplanen.

Vattenförsörjningsplan Härryda kommun 2009

Trygg vattenförsörjning i Härryda kommun

En vattenförsörjningsplan syftar till att medverka till att trygga en säker dricksvattenförsörjning på lång sikt genom identifiering av potentiella framtida dricksvattenresurser.

I vattenförsörjningsplanen har man analyserat Härryda kommuns framtida exploatering och kommande vattenbehov. Det vill säga de resurser som kan tänkas vara intressanta att nyttja för den allmänna dricksvattenförsörjningen innan år 2050.

Härryda kommuns vattenförsörjningsplan fastställdes av kommunfullmäktige 19 oktober 2009. Denna plan utgör ett underlag till översiktsplanen.

Härryda kommuns Vattenförsörjningsplan 2009 Pdf, 46.4 MB.
Klickbar karta med manual Pdf, 8.2 MB.

Nedan kan planens delar läsas eller laddas ner som enstaka dokument (bilagor).

Vattenförsörjning i
Göteborgsregionen

Vi ingår i Göteborgsregionen (GR) där 13 kommuner samarbetar med en gemensam vattenförsörjningsplan. I den redovisas förutsättningar och gemensamma
målsättningar för den framtida vattenförsörjningen i regionen. Utifrån bland annat klimatförändringar och en stark befolkningstillväxt ställs allt större krav på en långsiktigt robust och hållbar vattenförsörjning.
Framtida vattenförsörjning i Göteborgsregionen Länk till annan webbplats.


Hjälpte informationen på denna sida dig?