Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Frågor och svar om vatten och avlopp

Här hittar du vanliga frågor om vatten och avlopp samt ordförklaringar.

Vanliga frågor

Är vattnet mjukt eller hårt?

Vi har mjukt vatten i Härryda kommun.
Vattenkvalitet

Vad är en normal årsförbrukning?

120-150 m3 per år är vanligt för två vuxna och två barn. Variationen är mellan 50-300 m3 per år beroende på hushållets storlek och vanor.

Barnen har flyttat ut, kan man ändra årsförbrukningen?

Ja, när som helst. Lämna ny avläsning via e-tjänsten nedan eller till vårt Kontaktcenter.

Vad kostar det för en villa att koppla in sig på kommunalt VA?

Det beror på tomtstorlek och om dagvatten tas omhand lokalt. Läs mer: Ansluta till kommunalt VA

Kan jag ha både kommunalt vatten och egen brunn?

Nej. Undantag är om ledningarna är helt åtskilda, till exempel egen brunn till bevattning av trädgården. Detta är för att säkerställa vattenkvaliteten och förebygga risken att vi får in förorenat vatten på ledningsnätet.

Ordförklaringar

Ord och begrepp för vatten och avlopp

  • Avloppsvatten: Samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.
  • Spillvatten: Förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och liknande.
  • Dagvatten: Vatten som rinner från tak, gator och andra hårdgjorda ytor vid regn eller snösmältning och som inte tränger ner i marken. Dräneringsvatten räknas också hit.
  • Dricksvatten: Kallvatten för hushållsändamål. Klassas som livsmedel.
  • Förbindelsepunkt: Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde och VA-verksamhetens. Förbindelse-punkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till VA-verksamhetens ledningsnät. Bild på förbindelsepunkt.
  • Infiltrationsmagasin: fördröjningsmagasin, stenkista och makadammagasin är olika ord för nästan samma sak. Bild på infiltrationsmagasin.
  • LOD: Lokalt omhändertagande av dagvatten.
  • Servisledning: De ledningar som förbinder huset med kommunens huvudledningar.
  • VA: Förkortning för vatten och avlopp.

Hjälpte informationen på denna sida dig?