Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Vatten- och avloppsarbeten

Text

Pågående VA-arbeten

Information om planerade och pågående VA-arbeten hittar du längre ner på den här sidan.

Hindås vattenverk och de tre etapperna

Vi bygger nytt vattenverk och utökar VA-systemet för dricksvatten och avlopp.

Driftinformation och felanmälan

Planerade och akuta driftstörningar, samt sms-tjänst för vattenavbrott hittar du på sidan för driftinformation.

Pågående och planerade VA-arbeten

Vi bygger ut och underhåller det kommunala vatten- och avloppsnätet i Härryda kommun. Det innebär både små och stora projekt. På den här sidan hittar du information om de större vatten- och avloppsprojekt som pågår eller är på gång.


För kortvariga och akuta vatten- och avloppsarbeten se Driftinformation

Mölnlycke

Ledningsarbete i Djupedalsäng

Härryda Vatten och Avfall AB förnyar ledningsnätet genom att lägga om befintlig dricksvattenledning i Djupedalsäng. Det är vattenledningen från Marmorvägen till Gnejsvägen som ska bytas ut.

Arbetet påbörjas i vecka 15 och beräknas pågå fram till vecka 26.
Vattnet kommer att behöva stängas av i kortare intervaller. Berörda fastighetsägare informeras separat.
Ledningsarbetet kommer inte att påverka trafiken.

Gärdesområdet

Härryda Vatten och Avfall AB lägger om befintliga VA-ledningar i samband med utbyggnad av Gärdesområdet i Mölnlycke.
Utbyggnad av Gärdesområdet Länk till annan webbplats.

Idrottsgatan

Härryda vatten och Avfall AB lägger VA-ledningarna till ett nytt bostadskvarter som byggs på Idrottsgatan i Mölnlycke.
Idrottsgatan Länk till annan webbplats.

Mölnlycke fabriker

Samtidigt som nya bostadskvarter byggs vid Mölnlycke fabriker gör Härryda Vatten och Avfall AB VA-arbeten i området.
Mölnlycke fabriker Länk till annan webbplats.

Nya bostäder i Säteriet

Inför planerade bostadsområden i Säteriet ska Härryda Vatten och Avfall AB göra kapacitetsförbättringar på VA-ledningarna i området för att kunna försörja de nya bostäderna.
Nya bostäder i Säteriet Länk till annan webbplats.

Lahall, Pottebo och Finnsjövägen

VA-utbyggnad till Lahall, Pottebo och Finnsjövägen. Utlovad information till berörda fastighetsägare är försenad. Informationsbrev skickas så snart det är möjligt.

Landvetter

Överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås

Kommunen lägger ner 16 kilometer överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Landvetter och Hindås.

Aktuell information om framkomlighet med mera finns under fliken för Hindås.
Hindås vattenverk och de tre etapperna

Magasinsvägen - Landvetters Backa

Som en del av utvecklingen i Landvetters Backa bygger Härryda vatten och Avlopp ut det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Magasinsvägen Länk till annan webbplats.
Landvetters Backa Länk till annan webbplats.

Landvetter centrum

I samband med byggande av nya bostäder i Landvetter centrum gör Härryda Vatten och Avlopp AB utbyggnad och förbättringar i det kommunala VA-ledningsnätet.
Landvetter nya centrum Länk till annan webbplats.

Björröd

Härryda Vatten och Avfall AB bygger ut kommunalt VA inför bostadsbygge i Björröd.
Björröd Länk till annan webbplats.

Hindås

Hindås vattenverk

Ett nytt vattenverk byggs nära Västra Nedsjön i Hindås.

Hindås vattenverk ska när det står klart kopplas ihop med de andra delarna i vattenförsörjningsprojektet: en råvattenpumpstation med intags- och överföringsledningar, en högvattenreservoar och nya överföringsledningar som transporterar vatten och avlopp mellan Landvetter och Hindås.

Uppdraget att som totalentreprenör planera, projektera och färdigställa ett nytt vattenverk i Hindås har efter upphandling getts till Peab Anläggning. Vattenverket ska vara klart att tas i drift hösten 2023.
Hindås vattenverk och de tre etapperna

Pågår nu:

Uppdaterad 2022-08-08


Iberovägen i Hindås:

Buller och transporter till och från arbetsområdet kan förekomma under dagtid, måndag till fredag 07–18 och på periodvis lördagar mellan 07–16. I vissa fall kan arbetstiderna förlängas på grund av att kritiska arbetsmoment inte kan avbrytas.

Tillsammans med vår totalentreprenör Peab Anläggning AB kommer vi att göra alla åtgärder som är möjliga för att minska störningarna och vi hoppas på förståelse under den tid som dessa arbeten pågår.

Överföringsledningar mellan Hindås och Landvetter

Härryda vatten och Avlopp lägger ner 16 kilometer överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Landvetter och Hindås. Vattenledningen ansluter till det vattenverk som byggs i Hindås och är en del av vattenförsörjningsplanen för kommunen.
Hindås vattenverk och de tre etapperna

Rävlanda

Överföringsledningar längs Hällingsjövägen

Härryda vatten och Avfall AB bygger en sex kilometer lång VA-ledning längs Hällingsjö­vägen (från Basåsvägen i Hällingsjö till kyrkan i Rävlanda).
VA-ledningar och ny gång- och cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda Länk till annan webbplats.

Härryda

Överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås

Härryda vatten och Avlopp lägger ner 16 kilometer överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Landvetter och Hindås.
Hindås vattenverk och de tre etapperna

Hällingsjö

Överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda

Härryda vatten och Avfall AB bygger en sex kilometer lång VA-ledning längs Hällingsjö­vägen (från Basåsvägen i Hällingsjö till kyrkan i Rävlanda).
VA-ledningar och ny gång- och cykelbana mellan Hällingsjö och Rävlanda Länk till annan webbplats.

Driftstörningar och felanmälan

Information om kortvariga och akuta VA-arbeten: Driftinformation