Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Hindås vattenverk
och de tre etapperna

Vi bygger ut det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA) som försörjer oss och en växande Härryda kommun med dricksvatten och avlopp för flera decennier framåt. Nya VA-ledningar har dragits mellan Landvetter och Hindås och ansluter till ett helt nytt vattenverk.

Framtidens vattenförsörjning

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssystemet gör att nya invånare och näringsverksamheter kan ansluta sig till kommunalt VA i Härryda. Vattenförsörjningsplanen omfattar:

  • nytt vattenverk i Hindås - färdigställt 2023
  • högvattenreservoar i Hindås - färdigställd 2020
  • intagsledningar och pumpstation för råvatten vid Västra Nedsjön i Hindås - färdigställt 2021
  • överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås - färdigställt 2022

Se mer i filmen ovan.

1. Överföringsledningar

Långa ledningar ska grävas ner i marken.

För att säkra upp och öka hanteringen av dricksvatten och spillvatten för de östra delarna av Härryda kommun, har vi bland annat byggt ut överföringsledningar från Landvetter till Hindås.
Etappen ompattar 17 kilometer långa ledningar och sex pumpstationer för spillvatten.

De färdigställda överföringsledningarna gör det möjligt för nybyggnation i kommunens östra delar. Befintliga bostadsområden har nu kunnat ansluta till kommunalt dricksvatten och spillvatten.

Status - slutfört: Överföringsledningarna och pumpstationerna färdigställdes i december 2022.
Arbetet utfördes av entreprenören Svevia.

2. Intagsledningar och pumpstation för råvatten

En liten byggnad i brunt trä med sedumtak.

Intagsstation.

Vattenverket i Hindås kommer att rena vattnet från Västra Nedsjön som blir en ny kommunal huvudvattentäkt.
För att försörja vattenverket med råvatten byggdes intagsledningar i sjön och en tillhörande pumpstation.

Status - slutfört:
Intagsledningarna och råvattenpumpstationen färdigställdes under våren 2021.

Så fungerar det

I Sverige får vi ungefär hälften av vårt vatten - så kallat råvatten - ifrån ytvatten i sjöar eller rinnande vattendrag. Råvattenkvalitén i Västra Nedsjön är väldigt god. Råvatten är ofiltrerat vatten som i flera steg blir till dricksvatten.

Pumpstation pumpar till vattenverket
Två ledningar placeras i sjön och leder råvattnet till en pumpstation på Bocköhalvöns norra udde. Pumpstationen pumpar råvattnet vidare till vattenverket som producerar färdigt dricksvatten.

3. Högvattenreservoar

En rund vattenreservoar. Den har ett kombinerat stängsel och fasad i rostig metall.

Högvattenreservoar.

En högreservoar för vatten har samma funktion som ett vattentorn - att magasinera dricksvatten på hög höjd och på så sätt garantera att hushållen får ett jämnt tryck och flöde av vatten.

Status - slutfört: Högvattenreservoaren blev färdigställd under hösten 2020 och togs i drift mot dricksvattennätet under 2022.

4. Hindås vattenverk

Ett nytt vattenverk har byggts nära Västra Nedsjön i Hindås och kopplats ihop med de andra delarna i vattenförsörjningsprojektet.

Status - slutfört: Hindås vattenverk blev färdigställt i slutet av 2023. Arbetet utfördes av entreprenören Peab Anläggning AB.

Pågår nu:
Arbete pågår med att testa och trimma in alla system, maskiner och processer. Nästa steg är att i början av 2024 testa funktion och kapacitet på hela processen från sjövatten till färdigt dricksvatten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?