Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Hindås vattenverk
och de tre etapperna

Fram till och med år 2023 bygger vi ut det kommunala vatten- och avloppssystemet (VA) som försörjer oss och en växande Härryda kommun med dricksvatten och avlopp för flera decennier framåt. Nya VA-ledningar dras mellan Landvetter och Hindås som slutligen ansluter till ett helt nytt vattenverk.

Framtidens vattenförsörjning

Utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppssystemet gör att nya invånare och näringsverksamheter kan ansluta sig till kommunalt VA i Härryda.

Vattenförsörjningsplanen omfattar:

  • nytt vattenverk i Hindås
  • högvattenreservoar i Hindås
  • intagsledningar och pumpstation för råvatten vid Västra Nedsjön i Hindås
  • överföringsledningar mellan Landvetter och Hindås

Allt väntas vara klart att tas i bruk i slutet av 2023. Se mer i filmen ovan.

1. Överföringsledningar

Långa ledningar ska grävas ner i marken.

För att säkra upp och öka hanteringen av dricksvatten och spillvatten för de östra delarna av Härryda kommun, bygger vi bland annat ut överföringsledningar från Landvetter till Hindås.

Utbyggnaden gör det långsiktigt möjligt för fler invånare och näringsverksamheter att ansluta sig till kommunalt VA.
Förutom 16 kilometer långa ledningar omfattar arbetet också sex pumpstationer för spillvatten.
Arbetet utförs av entreprenören Svevia.

Status - slutfört: Överföringsledningarna och pumpstationerna färdigställdes i december 2022.

Om projektet

2. Intagsledningar och pumpstation för råvatten

En liten byggnad i brunt trä med sedumtak.

Intagsstation.

Vattenverket i Hindås kommer att rena vattnet från Västra Nedsjön som blir en ny kommunal huvudvattentäkt.
För att försörja vattenverket med råvatten behövs intagsledningar i sjön och en tillhörande pumpstation.

Status - slutfört:
Intagsledningarna och råvattenpumpstationen färdigställdes under våren 2021.

Så fungerar det

I Sverige får vi ungefär hälften av vårt vatten - så kallat råvatten - ifrån ytvatten i sjöar eller rinnande vattendrag. Råvattenkvalitén i Västra Nedsjön är väldigt god. Råvatten är ofiltrerat vatten som i flera steg blir till dricksvatten.

Pumpstation pumpar till vattenverket
Två ledningar placeras i sjön och leder råvattnet till en pumpstation på Bocköhalvöns norra udde. Pumpstationen pumpar råvattnet vidare till vattenverket som producerar färdigt dricksvatten.

3. Högvattenreservoar

En rund vattenreservoar. Den har ett kombinerat stängsel och fasad i rostig metall.

Högvattenreservoar.

En högreservoar för vatten har samma funktion som ett vattentorn - att magasinera dricksvatten på hög höjd och på så sätt garantera att hushållen får ett jämnt tryck och flöde av vatten.

Status - slutfört: Högvattenreservoaren blev färdigställd under hösten 2020 och tas i drift mot dricksvattennätet under 2022.

4. Hindås vattenverk

Skiss på hur vattenverket kan komma att se ut.

Skissförslag på hur nya vattenverket kan komma att se ut.

Ett nytt vattenverk kommer att byggas vid Iberovägen nära Västra Nedsjön i Hindås. Hindås vattenverk ska när det står klart kopplas ihop med de andra delarna i vattenförsörjningsprojektet.

Bakgrund
2009 ny vattenförsörjningsplan
2012 beslut i kommunfullmäktige om nytt vattenverk i Hindås

Status - pågående: Vattenverket ska vara klart att tas i drift hösten 2023.
Arbetet utförs av entreprenören Peab Anläggning AB.

Aktuell driftinformation

För information om hur det pågående arbetet påverkar boende och trafikanter i området se sidan för pågående Vatten- och avloppsarbeten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?