Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Byte av vattenmätare

En vattenmätare sitter fast i ett väggfäste (konsol) som håller mätaren och rören med avstängningsventiler på plats.

Vi byter regelbundet ut vattenmätaren för att vara säkra på att den fungerar korrekt. Vattenmätare i småhus ska enligt lag bytas ut vart tionde år. Som fastighetsägare ska du se till att din anläggning fungerar, att mätarplatsen är åtkomlig och att vattenmätaren är monterad i en godkänd konsol.

Inför mätarbytet

För att kunna byta vattenmätare måste vår personal få tillträde till fastigheten. Berörda fastighetsägare får ett informationsbrev i god tid för att se över sin mätarplats och förbereda den inför byte. Har du inte en godkänd anläggning måste det åtgärdas innan vi kommer. Det bekostas av dig som fastighetsägare.
När det är dags för våra servicetekniker att komma till ditt bostadsområde får du ett brev med föreslagen tid för vattenmätarbytet.

Förgävesavgift och krav på åtgärd

Om du inte åtgärdat mätarplatsen innan vår servicetekniker kommer:

 • Mätarplatsen blir utdömd och vattenmätaren kan inte bytas.
 • Du får ett krav på dig att åtgärda bristerna inom 3 månader.
 • Du får betala för Förgävesbesök enligt VA-taxan.

Kontroll av mätarplatsen

Innan den nya vattenmätaren kan installeras behöver du se till att din anläggning uppfyller våra krav.

1. Testa att dina ventiler är täta

Innan vi kommer hem till dig för att byta vattenmätare ska du kontrollera att anläggningens ventiler är täta.

En vattenventil med vred av svartfärgad plast.

Ventil LK580.

Varning för plastventil

OBS. Har du en eller flera ventiler märkt Lk 580 eller Lk 581 så ska testet inte göras. Ventilen är en äldre modell med vred i plast som lätt kan gå sönder när man vrider på den. Vredet riskerar då att flyga av (som en champagnekork) med vattenskador som följd. Kontakta istället en rörläggare för att byta ut ventilen.

Vid vattenmätaren finns två ventiler (se bilden nedan). Testa att de är täta genom att stänga ventil A, och sedan öppna en kallvattenkran. Vänta tills vattnet slutar att rinna, det kan ta flera minuter. Upprepa sedan samma procedur med ventil B.

 • Om vattnet inte slutar rinna kontaktar du rörläggare för åtgärd.
 • Om vattnet slutar att rinna är ventilerna täta och fungerar som de ska.
En mätarplats med vattenmätare monterad i konsol. Text och pilar förklarar.

2. Kontrollera att mätaren sitter fast i en konsol

 • Vattenmätaren ska vara monterad i ett väggfäste, så kallad konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
 • Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa, samt återströmningsskydd (backventil).
 • Mätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan.

Konsolen behövs för att vattenmätaren ska sitta stadigt och minska risken för vattenläcka. Vi rekommenderar att du kontaktar en behörig fackman inom VVS för att montera en godkänd vattenmätarkonsol.

3. Se till att mätarplatsen kan nås och har belysning

Det är viktigt att du lämnar oss fritt utrymme för oss att kunna arbeta på mätarplatsen, både framför och ovanför mätaren.

 • Det fria utrymmet bör vara minst 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren och ha fungerande belysning.

För mer information om vattenmätarplatsens utformning se broschyrerna ABVA samt Råd och anvisningar.

Frågor och svar om vattenmätarbyte

Varför ska vattenmätaren bytas ut?

För att säkerställa att vattenmätarna fungerar som de ska byts de ut efter ett visst antal år och tas in för kontroll. Hur ofta vattenmätarbytet görs beror på mätarens storlek. Vattenmätare i småhus (villor) ska enligt lag bytas ut vart tionde år.

Berörda fastighetsägare får informationsbrev i god tid för att se över sin mätarplats och förbereda den inför byte.

Vad kostar vattenmätarbytet?

Du behöver inte betala för vattenmätaren och vattenmätarbytet som utförs av Härryda vatten och avfall.
Om du behöver anlita ett VVS-företag för att installera en vattenmätarkonsol eller byta ventiler på din vattenmätarplats står du som fastighetsägare för den kostnaden.
Konsol och avstängningsventiler är din egendom.

Vad är en konsol?

En vattenmätarkonsol är ett väggfäste som håller fast rör och ventiler i väggen så att mätarplatsen blir stabil vilket minimerar risken för skador vid mätarbyten. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att sätta upp och bekosta en konsol.
Konsoler finns i olika utföranden och fabrikat. För att installationen ska vara godkänd ska följande delar ingå:

 • Två avstängningsventiler (en före och en efter mätaren)
 • En skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel)
 • Konsolen ska vara anpassad efter vattenmätarens storlek

Varför är det krav på konsol?

 • Konsolen är ett väggfäste som håller fast rör och ventiler i väggen. Den är en säkerhetsåtgärd för att förhindra läckage i din fastighet.
 • Konsolen gör att installationen blir stabil. Nya vattenmätarna är gjorda i komposit (plast), ett material som t ex kan påverkas av spänningar i rör.
 • Vattenmätaren kan installeras och bytas ut på ett smidigt och säkert sätt utan att riskera vattenskador eller personskador.
 • Risken minskas för elrelaterade olyckor vid mätarbyten genom att konsolen kortsluter en eventuellt strömförande ledning. Det har förekommit att vattenmätare varit strömförande utan att fastighetsägaren har vetat om det.

Vad gör jag om jag inte har en konsol?

När du fått brev om att det är dags för byte av vattenmätare i ditt område behöver du se till att din mätarplats är godkänd.
Om du inte har en konsol behöver du ta kontakt med ett VVS-företag som kan åtgärda det innan våra servicetekniker kommer.
Hinner det inte lösas innan den tidsbokning du fått måste du boka om tiden.

Förgävesavgift och krav på åtgärd

Om du inte åtgärdat mätarplatsen eller bokat om din tid innan vår servicetekniker kommer:

 • Mätarplatsen blir utdömd och vattenmätaren kan inte bytas.
 • Du får ett krav på dig att installera en konsol inom 3 månader, så att din vattenmätare kan bytas inom lagstadgad tid.
 • Du får betala för Förgävesbesök enligt VA-taxan.

Härryda Vatten och Avfall AB
VA-ingenjör
031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?