Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Byte av vattenmätare

Vi byter regelbundet ut vattenmätaren för att vara säkra på att den fungerar korrekt. Vattenmätare i småhus ska enligt lag bytas ut senast vart tionde år.

Innan den nya vattenmätaren kan installeras behöver du se till att din anläggning fungerar som den ska. Har du inte en godkänd anläggning måste du anlita rörläggare som hjälper till med det som behöver åtgärdas. Det bekostas av dig som fastighetsähgare.

Testa att dina ventiler är täta

Innan vi kommewr hem till dig för att byta vattenmätare ska du kontrollera att anläggningens ventiler är täta.

En vattenventil med vred av svartfärgad plast.

Ventil LK580.

OBS. Har du en eller flera ventiler märkt Lk 580 eller Lk 581 så ska testet inte göras. Ventilen kan lätt gå sönder när man vrider på den och orsaka vattenskador. Kontakta istället en rörläggare för att byta ut den.

Vid vattenmätaren finns två ventiler. Testa att de är täta genom att stänga dem, och sedan öppna en kallvattenkran. Vänta tills vattnet slutar att rinna, det kan ta flera minuter.

  • Om vattnet inte slutar rinna kontaktar du rörläggare för åtgärd.
  • Om vattnet slutar att rinna är ventilerna täta och fungerar som de ska.
En illustration visar en vattenmätarkonsol där ventilerna är utmärkta.

Regler för mätarplatsen

Platsen där din vattenmätare sitter, mätarplatsen, ska uppfylla nedanstående punkter inför ett byte av vattenmätaren.

Kontrollera att mätaren sitter fast i en konsol

  • Vattenmätaren ska vara monterad i ett väggfäste, så kallad konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa.
  • Mätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan.

Konsolen behövs för att vattenmätaren ska sitta stadigt och minska risken för vattenläcka. Vi rekommenderar att du kontaktar en behörig fackman inom VVS för att montera en godkänd vattenmätarkonsol.

Se till att mätaren kan nås och har belysning

Det är viktigt att du lämnar oss fritt utrymme för att kunna arbeta på mätarplatsen, både framför och ovanför mätaren.

  • Det fria utrymmet bör vara minst 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren och ha fungerande belysning.

För mer information om vattenmätarplatsens utformning se broschyrerna ABVA samt Råd och anvisningar.

Läsa av vattenmätaren
Digital vattenmätare

Hjälpte informationen på denna sida dig?