Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

En orangefärgad container på återvinningscentralen. Ovanför sitter en skylt. På skylten står det "Planglas".

Fönster och speglar sorteras nu som planglas

Nu tar vi tillvara plant glas i en ny container på Bråta återvinningscentral. Fönsterglas och speglar som tidigare slängts som obrännbart sorteras nu ut separat som ”planglas”. Därmed tas materialet tillvara och kan återvinnas och användas som isoleringsmaterial men också till nytt glas.

Från 1 januari är det ett lagkrav att sortera ut och ta till vara planglas för att nå en resurseffektiv hantering. På Bråta återvinningscentral finns nu en separat container för planglas som fönsterglas och speglar.

Vad räknas som planglas?

Planglas är kort sagt glas som i dess smälta tillstånd gjutits på en plan yta och därför är platt. Exempel på planglas är fönster, dörrar, bilglas, speglar och akvarium.
I vår container för planglas kan du slänga både hela och trasiga fönster med båge men inga karmar får följa med. Om möjligt, särskilj gärna glaset från ramen. Glasburkar och flaskor hör inte hemma här utan dessa slänger du som vanligt i glasförpackningar.