Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som gäller abonnemang och fakturor för vattentjänster och sophämtning, flyttanmälan med mera. Nedan finner du även kontaktuppgifter för andra ärenden och till våra entreprenörer för hämtning av slam och farligt avfall. Är du osäker guidar Kontaktcenter dig vidare.

Härryda Vatten och Avfall AB

Metallvägen 7A

435 33 Mölnlycke
va.avfall@hvaa.se

Kontaktcenter:
måndag-onsdag 8-16.30
torsdag 8-18
fredag 8-15

031-724 61 00
kommun@harryda.se

Kontaktuppgifter

Avfall

Avfallsfakturor, flytt, kärlplacering, utebliven sophämtning, ändring

Har dina sopor inte blivit hämtade?
Information om vanliga orsaker och hur du beställer extra tömning:
Utebliven sophämtning
Sophämtning vid helger och röda dagar
Driftinformation

Bråta återvinningscentral

Bråta återvinningscentral

031-338 18 96

Returvägen 2,
435 33 Mölnlycke

Hämtning av vitvaror och farligt avfall

Sop- och slamhämtning: dispens, uppehåll, glesare hämtning, kompostanmälan, tillsyn

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00
miljo.halso@harryda.se

Vatten och avlopp

VA-frågor om anslutning, VA-abonnemang och taxor

Härryda Vatten och Avfall AB
VA-ingenjör
031-724 63 71
031-724 62 28
031-724 62 15
va.avfall@hvaa.se

Felanmälan: vatten- och avloppsledningar i gator och vägar

Felanmälan vatten- och avlopps­ledningar i gator och vägar
031-724 62 05

För fel och problem på vatten- och avloppsledningar inom egen fastighet, kontakta rörläggare.
Har du inget vatten? Här hittar du aktuell driftinformation.
Driftinformation

Tillfälligt vatten – byggvatten

Tillfälligt vatten - brandpost
031-724 62 05

Vattentankstation – tanknyckel

Vattentankstation – tanknyckel
031-724 89 91
va.avfall@hvaa.se

Övrigt

Felanmälan

För utebliven hämtning eller annat fel i avfallshantering:

För fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar:

Felanmälan vatten- och avlopps­ledningar i gator och vägar
031-724 62 05

För fel på vatten- och avloppsledningar inom egen fastighet eller tomt: kontakta rörläggare eller VVS-företag.

Kommunikation och mediakontakt

Kommunikatör och mediakontakt (presskontakt)
info@hvaa.se
031-724 89 64

Härryda Vatten och Avfall AB på Linkedin Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?