Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som gäller abonnemang och fakturor för vattentjänster och sophämtning, flyttanmälan med mera. Nedan finner du även kontaktuppgifter för andra ärenden och till våra entreprenörer för hämtning av slam och farligt avfall. Är du osäker guidar Kontaktcenter dig vidare.

Härryda Vatten och Avfall AB

Metallvägen 7A

435 33 Mölnlycke
va.avfall@hvaa.se

Kontaktcenter:
måndag-onsdag 8-16.30
torsdag 8-18
fredag 8-15

031-724 61 00
kommun@harryda.se

Kontaktuppgifter

Felanmälan

Felanmälan sophämtning

Anmälan om utebliven hämtning eller annat fel i avfallshantering görs till Kontaktcenter.

Felanmälan återvinningsstation

Anmälan om fel på återvinningsstationer görs på Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Skadedjur

Har du problem med skadedjur i fastighet som råttor och möss kontakta då ett företag som utför skadedjursbekämpning.

Felanmälan vatten och avlopp

Anmälan av fel på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar görs på telefon till Härryda vatten och Avfall.

Felanmälan vatten- och avlopps­ledningar i gator och vägar
031-724 62 05

För fel på vatten- och avloppsledningar inom egen fastighet eller tomt, kontakta rörläggare eller VVS-företag. OBS! Läs vad som gäller vid Stopp i avloppet

Felanmälan vid utsläpp - ring 112

Kontakta räddningstjänsten på 112 om det inträffar en olyckshändelse som medför utsläpp av syror, lösningsmedel, metaller, oljor eller större mängder av andra ämnen till spill- eller dagvattennätet. Det är viktigt att åtgärder snabbt kan sättas in för att för hindra eller motverka störningar i reningsverken liksom i arbets- och naturmiljön.

Avfall

Avfallsfakturor, flytt, kärlplacering, utebliven sophämtning, ändring

Har dina sopor inte blivit hämtade?
Information om vanliga orsaker och hur du beställer extra tömning:
Utebliven sophämtning
Sophämtning vid helger och röda dagar
Driftinformation

Bråta återvinningscentral

Bråta återvinningscentral

031-338 18 96

Returvägen 2,
435 33 Mölnlycke

Hämtning av vitvaror och farligt avfall

Hämtas av PreZero. Beställning görs hos Härryda kommuns kontaktcenter.

Sop- och slamhämtning: dispens, uppehåll, glesare hämtning, kompostanmälan, tillsyn

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00
miljo.halso@harryda.se

Återvinningsstationer - felanmälan

Har du synpunkter på städning eller tömning på återvinningsstationen ska du anmäla det på Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Sök efter aktuell återvinningsstation på webbplatsen sopor.nu eller skanna QR-koden som finns på informationsskylten på plats. Anmäl via Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Vatten och avlopp

Felanmälan: vatten- och avloppsledningar i gator och vägar

Felanmälan vatten- och avlopps­ledningar i gator och vägar
031-724 62 05

För felanmälan av fel och problem på vatten- och avloppsledningar inom egen fastighet, kontakta rörläggare/VVS-företag. OBS! Läs vad som gäller vid avloppsstopp: Stopp i avloppet

Har du inget vatten? Här hittar du aktuell driftinformation.
Driftinformation

Avbokning, ombokning av tid för vattenmätarbyte

Avbokning eller ombokning av tilldelad tid för byte av vattenmätare.
Frågor om installation av vattenmätare och vattenmätarkonsol.

Nås även genom Kontaktcenter.

Härryda Vatten och Avfall AB
Servicetekniker
031-724 89 21

Frågor om VA-anslutning, LTA-anläggning, VA-abonnemang och taxor

Härryda Vatten och Avfall AB
VA-ingenjör
031-724 61 00
va.avfall@hvaa.se

Tillfälligt vatten – byggvatten

Tillfälligt vatten - brandpost
031-724 62 05

Vattentankstation – tanknyckel

Vattentankstation – tanknyckel
031-724 89 91
va.avfall@hvaa.se

Övrigt

Kommunikation och mediakontakt

Kommunikatör och mediakontakt (presskontakt)
info@hvaa.se
031-724 89 64

Följ Härryda Vatten och Avfall AB på Linkedin Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?