Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Om Härryda Vatten och Avfall

Vi levererar högkvalitativa tjänster för vatten och avfall – idag och imorgon

Text

Jobba hos oss

Vill du jobba med dricksvatten, infrastruktur och miljö? Hos oss ryms flera olika yrkesroller och spännande projekt.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om sophämtning, återvinning och VA-verksamheten genom vårt nyhetsbrev.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss för att få hjälp med ett ärende eller om du har frågor om vår verksamhet.

Om oss

Gruppbild med delar av HVAABs personal.

Härryda Vatten och Avfall driver VA- och avfallsverksamheterna i Härryda kommun. Vi förser att de som bor och verkar i vår kommun med rent och gott vatten i kranen. Vi sköter reningsverken och ledningsnätet och ser till att avfallet hämtas och tas om hand.

Kommunalt bolag

Härryda Vatten och Avfall är ett helägt kommunalt bolag i Härryda kommun. Verksamheten styrs av en politiskt tillsatt styrelse och finansieras helt med avgifter.
Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Styrelse och ledning

Verksamheten styrs av en politiskt tillsatt styrelse. Styrelsen tillsätts av Kommunfullmäktige och består av sju ledamöter.

Styrelseledamöter: Från och med 1 januari 2021 till och med ordinarie bolagsstämma 2023

Bengt Johansson (M), ordförande
Roland Jonsson (MP), vice ordförande
Håkan Söderström (M)
Hans Jakobsson (C)
Martin Tengfjord (SP)
Oskar Sköld (S)
Erik Holm (SD)

Politiker i kommunala bolag(Härryda kommuns webbplats) Länk till annan webbplats.

Ledningsgrupp:
Verkställande direktör tillsätts av styrelsen och har det yttersta ansvaret för bolagets operativa verksamhet. Ledningsgruppen består av vd, avdelningschefer och kommunikatör.

Ekonomi

Verksamheten finansieras med avgifter, taxor, som beslutas av kommunfullmäktige.

Årsredovisning
Avfallstaxa
VA-taxa

Verksamhetsidé

Härryda Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, tillhandahålla kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering som ska kännetecknas av kvalitet, pålitlighet och effektivt hushållande med resurser.

Bolaget medverkar aktivt i ett hållbart samhällsbyggande och för långsiktig resurs och dagvattenhantering samt verkar för klimatdriven affärsutveckling, ständiga energieffektiviseringar samt tillämpar ny teknik.

Vi ska erbjuda god kvalitet till både kunder, leverantörer och anställda. Genom god kvalitet skapar vi möjligheter till nöjda kunder och till en trivsam arbetsplats.

Miljö är ett viktigt fokusområde och arbetet med hållbar utveckling är en självklar del i alla projekt och förvaltande. Vi strävar efter energieffektiva lösningar och minskade avfallsmängder.

Läs vår broschyr!

Omslaget till broschyren är skiftande i grönt och blått. I mitten syns vår logotyp.

Som Härrydabo kommer du i kontakt med oss varje dag. Det är vi som ser till att du som bor i kommunen har rent och gott vatten i kranarna, att sopbilen hämtar ditt avfall[ och att avloppsvattnet tas om hand och renas.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet och om hur vi tillsammmans kan bidra till ett hållbart samhälle. .
Digital broschyr! Länk till annan webbplats.

Följ oss på Linkedin!

Du som är intressead av bolagsinformation och lediga tjänster får gärna följa oss på Linkedin.
Härryda Vatten och Avfall AB på Linkedin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.