Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Om Härryda Vatten och Avfall

Vi levererar högkvalitativa tjänster för vatten och avfall – idag och imorgon

Text

Jobba hos oss

Vill du jobba med dricksvatten, infrastruktur och miljö? Hos oss ryms flera yrkesroller och spännande projekt.

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om sophämtning, återvinning och VA-verksamheten genom vårt nyhetsbrev.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss för att få hjälp med ett ärende eller om du har frågor om vår verksamhet.

Om oss

Gruppbild med delar av HVAABs personal.

Härryda Vatten och Avfall driver VA- och avfallsverksamheterna i Härryda kommun. Vi förser att de som bor och verkar i vår kommun med rent och gott vatten i kranen. Vi sköter reningsverken och ledningsnätet och ser till att avfallet hämtas och tas om hand.

Härryda Vatten och Avfall är ett helägt kommunalt bolag i Härryda kommun. Verksamheten styrs av en politiskt tillsatt styrelse och finansieras helt med avgifter.
Bolagsinformation

Hållbarhet i fokus

Miljö är ett viktigt fokusområde och arbetet med hållbar utveckling är en självklar del i alla våra projekt.
Avfallsverksamheten har minskade avfallsmängder som mål genom fokus på förebyggande och återanvändning i linje med nationella och internationella mål och visioner- inte minst Agenda 2030.
Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 2030 Pdf, 2 MB.
Vårt hållbarhetsarbete

VA för framtiden

Härryda kommun växer och för att fler ska kunna bo och verka här, gör vi stora satsningar på att bygga ut vatten- och avloppsnätet.
Hindås vattenverk och de tre etapperna

Vi planerar för en trygg och säker vattenförsörjning både lokalt och regionalt.
Vattenförsörjningplaner

Läs vår broschyr!

Omslaget till broschyren är skiftande i grönt och blått. I mitten syns vår logotyp.

Som Härrydabo kommer du i kontakt med oss varje dag. Det är vi som ser till att du som bor i kommunen har rent och gott vatten i kranarna, att sopbilen hämtar ditt avfall[ och att avloppsvattnet tas om hand och renas.
Läs om vår verksamhet och om hur vi tillsammans kan bidra till ett hållbart samhälle.
Digital broschyr! Länk till annan webbplats.

Följ oss på Linkedin!

Du som är intressead av bolagsinformation och lediga tjänster får gärna följa oss på Linkedin.
Härryda Vatten och Avfall AB på Linkedin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.