Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Vi levererar högkvalitativa tjänster för vatten och avfall - idag och imorgon

Läs mer

Självservice - gör dina ärenden digitalt

Gör dina ärenden via våra digitala tjänster när det passar dig, var du än är, dygnet runt, sju dagar i veckan.

För företag

Vad gäller för företag, flerfamiljshus och samfälligheter? Information till dig med verksamhet finns samlat här.

Flytt och ägarbyte

Det är mycket att tänka på vid en flytt. Här är all information du behöver vid ägarbyte eller flytt till nybyggt småhus.

Jobba hos oss!

Är du intresserad av hållbart samhällsbyggande och miljö? Hos oss arbetar olika yrkesroller med flera spännande projekt. Se lediga tjänster här.

Vårt viktigaste livsmedel

Vatten är en förutsättning för allt liv och världens viktigaste livsmedel. Ändå tar vi det för givet. Spara vatten med våra enkla råd.

Hållbar framtid

Det är enkelt att bidra till en bättre miljö. Här samlar vi tips och råd för en grönare vardag. Tillsammans lägger vi grunden för en hållbar framtid!

Driftinformation

Viktigt meddelande

Nyheter

  • Nyhetsbrev för februari


    Nu är din faktura på väg till dig och med det ett nytt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om ändringar i din sophämtning under våren och återvinningscentralens öppettider kring storhelger. Dessutom får du en sorteringsguide till de containrar på Bråta ÅVC där det blir flest fel.
  • Hjälp sopbilen fram på vintern


    Vintertid när det är is och snö på vägarna är det svårt för sop- eller slambilen att komma fram. Dessutom är det extra tungt för renhållningsarbetarna att göra sitt jobb. Här listar vi vad du som fastighetsägare ska göra för att underlätta sophämtning på vintern.
  • Nya taxor för vatten och avfall föreslås


    Taxorna för vatten- och avloppstjänster samt avfallstjänster föreslås höjas från och med den 1 januari 2024. Anledningen är bland annat kraftigt ökade kostnader för drift och nödvändiga investeringar.

Bråta återvinningscentral

Måndag07:00 - 16:00
Tisdag12:00 - 20:00
Onsdag07:00 - 16:00
Torsdag12:00 - 20:00
Fredag11:00 - 16:00
Lördag09:00 - 15:00
Söndag09:00 - 15:00

Sorteringsguiden

Felanmälan

Felanmälan av vatten- och avloppsledningar i gator och vägar 031-724 62 05

För fel på vatten- och avloppsledningar inom egen fastighet, kontakta rörläggare.

Vid händelse av utsläpp - ring 112

Kontakta räddningstjänsten på 112 om det inträffar en olyckshändelse som medför utsläpp av syror, lösningsmedel, metaller, oljor eller större mängder av andra ämnen till spill- eller dagvattennätet. Det är viktigt att åtgärder snabbt kan sättas in för att för hindra eller motverka störningar i reningsverken liksom i arbets- och naturmiljön.

Omslagsbild: Rådasjön av fotograf Mikael Svensson.