Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Slam från eget avlopp

Har du eget avlopp - en enskild avloppsanläggning - behöver du ha ett abonnemang för regelbunden slamtömning som utförs av den entreprenör som vi har avtal med.

Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som ett hushållsavfall. Som fastighetsägare är du skyldig att ha ett abonnemang för regelbunden hämtning av slam. Härryda Vatten och Avfall AB ansvarar för tömning av slam i Härryda kommun. Tömningen utförs av vår entreprenör Renova Miljö.

Årlig slamtömning

Alla med enskilt avlopp ska ha slamtömning. En helårsbostad ska ha tömning minst en gång per år och fritidsbostad minst vartannat år. Har du sluten tank, ska tömning göras varje år, oavsett om det är en fritidsbostad eller inte. .

Tjänster och ärenden

Här nedan finns information och kontaktuppgifter för att beställa slamtömning och extratjänster samt information om taxa, fakturor, tillstånd och dispens.

Beställa slamtömning

För slamtömning av sluten tank och slamavskiljare ska Renova Miljö ska anlitas. Det gäller även slam från fettavskiljare.
Tömning kan ske efter budning (hämtning enligt överenskommelse) eller efter turlista.

En helårsbostad ska ha tömning minst en gång per år och fritidsbostad minst vartannat år. Har du sluten tank, ska tömning göras varje år, oavsett om det är en fritidsbostad eller inte.

Extra tömning via mejl eller telefon

Vill du beställa en extra tömning kan det göras via mejl eller telefon till Renova Miljös kundservice.
Tömningen sker senast fem arbetsdagar efter abonnentens beställning. Mejlar du under en helg räknas nästa vardag som den första arbetsdagen.

Taxa för slamtömning

Taxan för slamtömning beslutas av kommunfullmäktige. För information om priser se sidan Abonnemang och avgifter.

Tilläggspris:
Tillkommer för slanglängd över 20 meter. För varje ytterligare 10 meter utgår en extra kostnad. Se mer i taxan för avfall och slam.
Abonnemang och avgifter

Betalning och fakturor för slamsugning

Faktureringen sköts av Renova Miljö och om du har frågor kring din faktura och betalningssätt kan du kontakta dem.

Extratjänster

Fördelningsbrunn

Kontakta Renova Miljö om du även vill att fördelningsbrunnen ska tömmas. Den faktureras som en separat brunn.

Återfyllnad av vatten

Du kan beställa återfyllnad av vatten i minireningsverk och septicbrunnar i samband med tömning.
Detta gäller även fosforfällor, vid tömning erbjuds du påfyllnad av nytt filtermaterial.

Kostnad för dessa tjänster enligt Renova Miljös prislista (en tre kubikmeters brunn tar ca 1 timme att fylla med vatten).

Framkomlighet för slambil

Som fastighetsägare ska du underlätta för slamtömningen, annars är risken att slamtömning inte kan ske.
Tillfartsvägar ska vara ordentligt sandade och sträckan fram till avloppsbrunnen ska skottas.
Avfallsregler och föreskrifter.

Flytta, få kommunalt VA eller nytt enskilt avlopp

Vi rekommenderar att beställer sluttömning om:

  • du ska flytta eller få kommunalt avlopp.
  • du har byggt ett nytt enskilt avlopp som ersätter det gamla.
  •  

Beställ hos Renova Miljö.

Tillstånd och dispens

Det krävs tillstånd för enskilt avlopp till exempel slamavskiljare, sluten tank, latrinkompostering och mulltoa.
Du kan söka tillfälligt uppehåll i din slamtömning om du inte ska vistas i fastigheten på minst tre månader.
Anmälan görs till kommunens förvaltning för miljö- och hälsoskydd. Ansökan kan göras via e-tjänst.

Kontaktuppgifter

Hjälpte informationen på denna sida dig?