Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Abonnemang och avgifter

Du som bor i villa eller har ett fritidshus ska ha ett avfallsabonnemang. Det finns tre olika abonnemang att välja för hushållsavfall. Du som bor i bostadsrätt eller hyresrätt har det abonnemang som din fastighetsägare eller bostadsrättsförening har valt. Avgifterna för sophämtning och tömning av slam står i gällande taxa.

Våra abonnemang

  • Matavfall blir biogas - Du har ett grönt kärl för brännbart avfall och ett brunt kärl för matavfall. Båda kärlen töms var 14.e dag. I abonnemanget ingår papperspåsar och påshållare. Detta abonnemang är mest prisvärt och det som flest väljer. 
  • Hemkompostering - Du har ett grönt kärl för brännbart avfall. Ditt matavfall lägger du i en godkänd kompostbehållare. Behållaren för kompost köper du själv och du ansvarar för skötseln av den. Hemkompost måste du anmäla till kommunens miljö- och hälsoskydd.
  • Osorterat - Du har ett grönt kärl. I det slänger du både ditt matavfall och ditt brännbara avfall. Detta abonnemang har en högre avgift.

Vilket abonnemang som passar dig och din fastighet kan du läsa om i vår taxa eller så kan du ringa till kontaktcenter för att få mer information och hjälp.
Du väljer abonnemang i ägarbytesanmälan (flyttanmälan).
Ändring av abonnemang görs hos kontaktcenter.

Företag och flerbostadshus: Avfall och återvinning för företagare.
Eget avlopp: Slam från eget avlopp.

Avgifter för sophämtning och slamtömning

Alla abonnemang består av en grundavgift och en viktavgift. För aktuella priser se nedan flik "Taxa för avfall och slam".

Om taxan

Sophämtning, slamtömning och Bråta återvinningscentral finansieras via avgifter från abonnenterna. Avgifterna styrs av självkostnadsprincipen och verksamheten får därför varken gå med vinst eller förlust. Avgifterna (taxan) bestäms av kommunfullmäktige och faktureras fyra gånger per år.

Kärl ingår i kostnaden för alla abonnemang. Papperspåsar och påshållare ingår i abonnemanget för matinsamling.

Läs mer: Slam från eget avlopp

Grundavgift

I grundavgiften ingår administrativa kostnader såsom debitering, kundärenden och grovavfallsinlämning på Bråta återvinningscentral.

Fast avgift

Din fasta avgift är beroende av vilken storlek på kärl du har och hur ofta du har hämtning.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften baseras på hur mycket ditt avfall väger. Det kostar 2,25 kronor per kilo för lämnat hushållsavfall.
Vägning av sopor

Exempel: Så mycket kostar ett standardabonnemang

Exemplet är baserat på vårt standardabonnemang med soptömning varannan vecka.
Viktavgift på 2,25 kronor per kilo tillkommer för både matavfall och brännbart avfall.
Kärl, papperspåsar och påshållare ingår i abonnemanget.

Standardabonnemang - räkneexempel

Standardabonnemang för helårsabonnent

kr/år inklusive moms

Grönt kärl á 190 liter och brunt kärl á 140 liter, 26 ggr/år, fast avgift

2314

100 kg matavfall, rörlig avgift à 2,25 kr/kg

225

200 kg brännbart avfall, rörlig avgift à 2,25kr/kg

450

Total årskostnad

2989

Extratjänster och tillval

Dragväg

På tömningsdagen ska sopkärlet stå max en meter från platsen där sopbilen stannar. Vill du att chauffören ska hämta kärlet för tömning, sker det mot avgift för dragväg. Exempelvis kostar dragväg 1,1-6 meter 182 kr per år för tömning 26 gånger per år.
Notera att vid brant backe är det inte alltid möjligt att få dragväg på grund av arbetsmiljöskäl.

Extra säck

Extra säck som hämtas i samband med nästa ordinarie tömning kostar 40 kronor inkl. moms. Du ordnar själv med lämplig säck, max 240 liter.
Beställning görs hos Kontaktcenter.

Extra tömning av sopkärl

Ibland behöver man en extratömning av ett eller flera kärl. Detta kan du beställa i en e-tjänst eller hos kommunens kontaktcenter.

En akut extra tömning av kärlet sker inom en arbetsdag. Kostnad per kärl: 338 kronor inkl. moms. En extra tömning inom tre arbetsdagar kostar 230 kr inkl. moms per kärl.

Kärl med lock-i-lock

Lock-i-lock är ett särskilt lock som gör det möjligt att öppna sopkärlet åt båda håll. Det finns som tillval för 190 liters kärl. Pris 2024: 100 kr per år inklusive moms.

Hämtning av grovavfall, vitvaror, farligt avfall

Beställ hämtning av grovavfall
Grövre hushållsavfall som inte kan läggas i sopkärl kan hämtas efter beställning. Till exempel trädgårdsavfall, kasserade möbler, cyklar och barnvagnar.
För aktuella priser se Taxan för avfall.
Grovavfall

Hämtning av kyl, frys, elavfall och farligt avfall

Hämtning av kyl- och frysmöbler, vitvaror, elavfall och farligt avfall kan beställas mot en avgift, se Taxan för avfall
Grovavfall

Hyra tillfällig container

Om du behöver en hel container för ditt grovavfall kan du hyra en tillfällig container.
För priser, se Taxa för containrar och stora kärl.
Grovavfall

Ändra abonnemang

Har du frågor eller vill ändra ditt abonnemang går det bra att ringa kontaktcenter 031-724 61 00.

Så läser du av din faktura

Fakturaförklaring Pdf, 105.1 kB.

Hjälpte informationen på denna sida dig?