Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Hållbar framtid

Det ska inte vara svårt att bidra till en bättre miljö. Att hjälpa dig till ett klimatsmart vardagsliv är en av våra viktigaste uppgifter. Tillsammans lägger vi grunden för en hållbar framtid!

Text

Tillsammans gör vi skillnad

Om alla skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas fyra jordklot. Genom att göra några enkla hållbara val varje dag kan vi tillsammans göra skillnad.

Minimera avfallet

Att förebygga och minska avfallet är positivt både för din plånbok och miljön. Kom igång och minimera med våra enkla vardagstips.

Ge sakerna nytt liv

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. Här får du tips på hur du kan återanvända och återbruka.

Matavfallet blir bränsle

Visste du att matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett år! Läs om hur enkelt du sorterar ut dina matrester så att de kommer till nytta.

Vårt värdefulla vatten

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Spara vatten med våra enkla tips.

Återvinn på ÅVC

Kom till ÅVC med grovavfall, trädgårdsavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Så tar vi hand om det på miljöbästa sätt.

Sorteringsguiden

När du sorterar ditt avfall kan materialen återvinnas och farliga ämnen tas omhand. Sorteringsguiden gör det lätt att sortera rätt.

Återbrukshuset Paviljongen

Välkommen till Paviljongen där tar vi hand om saker som är för fina för att slängas. Kom och lämna secondhand eller byt grejer!

Avloppet är ingen papperskorg!

Var rädd om avloppet. När fel saker spolas ner blir det onödiga stopp och miljöfarliga ämnen riskerar att hamna i naturen.

Mot en hållbar framtid

Att hjälpa och guida dig till ett mer hållbart vardagsliv är en av våra viktigaste uppgifter. Vi erbjuder därför olika tjänster och smarta tips som gör det enklare att spara och ta tillvara jordens resurser.
Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Tillsammans
bidrar vi till en mer hållbar framtid.


Sorteringsguiden