Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Vattenmätare

Vattenmätaren visar hur mycket vatten som används i fastigheten och är underlag för hur mycket du ska betala. Som fastighetsägare ska du läsa av vattenmätaren minst en gång om året. Mätarställningen ska även meddelas när en fastighet byter ägare.

Allmänna regler

För att vi ska veta hur mycket vatten ditt hushåll förbrukar och kunna göra en korrekt debitering måste vattnet mätas med en vattenmätare.

Ditt och vårt ansvar

Härryda Vatten och Avfall AB äger vattenmätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den.
Du som fastighetsägare är skyldig att upplåta en godkänd plats för vattenmätaren och ge oss tillträde till den vid behov.
Du ska också läsa av vattenmätaren och meddela mätarställningen minst en gång per år.

Byte av vattenmätare

Vattenmätaren byts ut ungefär vart 10:e år. Då kontaktas du av oss för att boka en tid.
Byte av vattenmätare

Krav på vattenmätarplatsen

Fastighetsägaren är skyldig att upplåta en godkänd plats för vattenmätaren där den skyddas från kyla och värme. Vattenmätaren ska monteras i en konsol.
Inför att vi ska byta din vattenmätare ska du se till att mätarplatsen är godkänd och att avstängningsventilerna är täta.
Kontrollera vattenmätarplatsen
Vattenmätare och kyla

Hitta din avstängningsventil vid läcka!

Det är viktigt att veta var vattenmätaren är placerad eftersom ventilen för vattenavstängning sitter vid vattenmätaren. Vet du var den finns så kan du snabbt stänga av vattnet vid en läcka.

Vattenförbrukning

Det är viktigt att ha vattenmätaren under uppsikt så att den registrerar din vattenförbrukning. Har mätaren stannat ska detta direkt anmälas så att det inte uppstår någon oklarhet i faktureringen. En normalförbrukning ligger på 120-150m³ per år, beräknat på ett villahushåll med fyra personer.

Stor avvikelse

Kontrollera gärna den uppskattade mätarställningen mot den verkliga när du får din faktura. Kontakta oss vid stor avvikelse för justering av årsförbrukningen. Stor förbrukning kan tyda på vattenläckage.

Lämna avläsning

Varje år skickas ett självavläsningkort ut till alla abonnenter. På kortet ska du fylla i din avläsning och skicka in till oss så att din vattenförbrukning kan beräknas korrekt. Vill du lämna en vattenavläsning oftare eller vid flytt kan du göra det via våra e-tjänster som du hittar nedan.

Årlig avläsning

När det är dags att göra en årlig avläsning av vattenmätaren får du hem ett självavläsningkort. Lämna avläsningen genom något av alternativen nedan.

Egen avläsning - e-tjänst

Vill du lämna en vattenavläsning oftare än en gång om året kan du göra det via vår e-tjänst

Avläsning vid ägarbyte

När en fastighet byter ägare (vid flytt) ska vattenmätaren läsas av på överlåtelsedagen. Mätarställningen meddelas i anmälan för ägarbytet och ska godkännas av både säljaren och köparen.
Du hittar e-tänsten för ägarbyte nedan.

Guide: så läser du av vattenmätaren

När du lämnar mätarställning är det viktigt att ange rätt siffror.

Analog vattenmätare

En vattenmätare. Det första fältet med siffror är markerat med en ram runtom. Det visar att endast de siffrorna ska anges.
  • ange endast siffrorna med svart bakgrund.
  • utelämna nollorna som står först.
  • utelämna decimalerna(siffror med röd bakgrund).

Exempel: Om vattenmätaren visar 00025,091. Ange mätarens ställning som 25.

Mer information ser du i filmen högst upp på sidan.

Digital vattenmätare

En vattenmätare med digitala siffror. En röd ram markerar vilka siffror som ska anges vid avläsning.

Ange de första fem stora siffrorna.

Ange de första fem stora siffrorna. De visar förbrukningen av vatten i antal kubikmeter. De tre sista små siffrorna ska inte rapporteras in, de är decimaler och visar antal liter.
Mer om Digital vattenmätare

Hjälpte informationen på denna sida dig?