Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Dricksvatten
— vårt viktigaste livsmedel

En man och en kvinna tar vattenprov genom att fylla vatten från en bäck i en flaska.

Foto: Anna Sigvardsson.

Du gör det säkert flera gånger om dagen. Vrider på kranen för att hälla upp ett glas rent och friskt dricksvatten. Det är så enkelt att vi tar det för givet. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är också vårt mest kontrollerade livsmedel.

Vårt vatten

Vatten är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara 5 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

I Härryda kommun är det Härryda Vatten och Avfall AB som producerar och levererar dricksvatten i det kommunala VA-nätet. Det är tre vattenverk; Finnsjöns vattenverk, Rävlanda vattenverk och Hällingsjö vattenverk som försörjer kommunen med dricksvatten.
Dessutom byggs ett nytt vattenverk i Hindås som ska säkra en stor del av vattenförsörjningen för Härryda kommun.

Hög och jämn vattenkvalitet

Det vatten som vi har i Härryda kommun håller mycket hög och jämn kvalitet. Vattnet uppfyller med bred marginal de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål.
Vi gör regelbundna provtagningar i enlighet med gällande krav, på vid våra vattentäkter och vattenverk, i ledningsnätet och ute hos dig som konsument och kund.
Kvalitet och provtagning

Drick inte varmvatten!

Tänk på att det bara är kallvattnet i kranen som är klassat som livsmedel och kontrolleras. Drick aldrig det varma vattnet direkt ur kranen, det kan innehålla skadliga bakterier och små mängder av metaller.

Vattenskyddsområden

För att skydda tillgången till dricksvatten omfattas viktiga vattentillgångar av vattenskyddsområden. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser (skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och inte, för att vattnets kvalitet inte ska hotas.
Vattenskyddsområden

Felanmälan

Om du av någon anledning misstänker att dricksvattnet inte går att dricka, kontakta oss omgående.
031-724 62 05

Hjälpte informationen på denna sida dig?