Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Bevattningsförbud

Vattennivån i Finnsjön är mycket låg.

Låg vattennivå i Finnsjön.

När risken för vattenbrist är akut kan Härryda Vatten och Avfall AB införa bevattningsförbud. Dricksvattnet får då endast användas till mat, dryck och personlig hygien. Här hittar du svar på vanliga frågor om bevattningsförbud och tillgången på dricksvatten i Härryda kommun. 

Vanliga frågor om bevattnings­förbud

Vad menas med bevattningsförbud?

Vid ett bevattningsförbud får dricksvattnet bara användas till det allra viktigaste: mat, dryck och personlig hygien.

Du får inte:

 • vattna gräsmattor och övrig växtlighet med vattenspridare, droppslang eller vattenslang.
 • vattna fotbollsplaner, tennisbanor, vägar med mera.
 • fylla eller byta vatten i pooler och spabad.
 • tvätta fasader, tak, altaner eller andra ytor som kräver mycket vatten.
 • tvätta bilen - bilar ska dessutom alltid tvättas i biltvättar.

När införs bevattningsförbud?

Bevattningsförbud införs när det finns en risk för att vattnet ska ta slut. Begränsad tillgång på dricksvatten kan ha flera olika orsaker, till exempel:

 • värmebölja och för lite regn
 • låga nivåer i vattentäkter och grundvattenmagasin
 • hög användning av vatten så att produktionen på vattenverket inte räcker till
 • driftstörning på grund av avgrävd vattenledning eller strömavbrott

Vårt kommunala dricksvatten

I Härryda kommun finns tre vattenverk som försörjer kommunen med dricksvatten: Finnsjöns vattenverk i Mölnlycke, Rävlanda vattenverk och Hällingsjö vattenverk. Ett nytt vattenverk byggs i Hindås som ska tas i bruk hösten 2023. Vi köper också vatten från Mölndal och Partille.

Begränsad tillgång på dricksvatten kan ha flera olika orsaker, till exempel:

 • värmebölja och för lite regn
 • låga nivåer i vattentäkter och grundvattenmagasin
 • hög användning av vatten så att produktionen på vattenverket inte räcker till
 • driftstörning på grund av avgrävd vattenledning eller strömavbrott

Hur vet jag när det är bevattningsförbud eller inte?

Härryda vatten och Avfall AB:s webbplats är vår primära informationskanal.
Du som har ett mobilnummer kopplat till en bostadsadress i Härryda kommun får ett sms om viktig information som till exempel bevattningsförbud.
Sms-tjänst vid vattenavbrott

När vi inför bevattningsförbud meddelar vi det via media och andra kanaler som sociala medier och appen Mitt Härryda. När bevattningsförbudet avslutas meddelas det.

Gäller bevattningsförbudet både hushåll, företag och kommunala verksamheter?

Ja, det gäller alla som använder det kommunala dricksvattnet. Det gäller alltså inte dig som har egen brunn, men vi rekommenderar ändå att också du är sparsam eftersom grundvattennivåerna allmänt sett är låga.

Vad är normal förbrukning och hushållsbehov?

Det kommunala dricksvattnet är primärt avsett för grundläggande hushållsbehov, det vill säga matlagning, dryck och personlig hygien.
En normalförbrukning av vatten till en villa med fyra personer är ca 560 liter/dag (140 liter per person).

Tillgång till vatten

Härryda Vatten och Avfall klarar av att leverera dricksvatten till alla kunder för en normal vattenförbrukning. Vid långvarigt varmt väder och torka kan tillgången ändå bli begränsad
Att vattna med vattenslang i trädgården förbrukar ca 1 000 liter på en timma. Det innebär att typhushållets förbrukning av dricksvattnet tredubblas på en enda timma.

Får jag vattna mina växter?

Det är inte tillåtet att vattna med vattenslang, droppslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vattenkanna, helst med vatten som du samlat upp, exempelvis när det regnar, när du lagat mat eller duschat.
Läs tips här

Vad händer om man bryter mot bevattningsförbudet?

Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till att spara på dricksvattnet så att det räcker till viktiga samhällsfunktioner som sjukhus och vårdcentraler, storkök, skolor, äldreboenden, och för de grundläggande hushållsbehoven i våra hem.

Om du bryter mot bestämmelsen om bevattningsförbud kan du få betala en avgift enligt gällande VA-taxa. Härryda Vatten och Avfall AB har också möjlighet att stänga av vattentillförseln till din fastighet.

Varför måste vi spara på vattnet trots att det regnat?

Det regn som faller sugs upp av marken och träden, det märks inte i sjön. Det behöver regna mycket under lång tid för att ge effekt i vattenmagasinen.

Var får Härryda kommun sitt vatten ifrån?

Finnsjön försörjer Mölnlycke, Landvetter och Härryda med dricksvatten. Dessutom finns två grundvattentäkter; en i Rävlanda som försörjer Rävlanda och Hindås samt en i Hällingsjö som försörjer Hällingsjö samhälle.
Vi köper även vatten från Mölndal och Partille - i dagsläget så mycket som de klarar av att leverera.

Kan ni inte ta ut mer vatten när det behövs?

Hur mycket vatten kommunen får ta ut från en sjö eller en brunn regleras av en vattendom. En förändring i vattendomen föregås av en lång ansökningsprocess (3 - 5 år)som det är Mark- och miljödomstolen som beslutar om.
En vattendom ges utifrån noggranna beräkningar om sjöns avrinningsområde, hur stor sjön är och om det finns dämmen med mera.
Länsstyrelsen har tillsyn så att vi följer vattendomen.

Finns det planer på att bygga ut vattenproduktionen?

Ja, kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade 2012 att det ska byggas ett nytt vattenverk i Hindås, vid Västra Nedsjön. Kommunen fick en utökad vattendom 2017. Det nya vattenverket i Hindås beräknas vara i drift år 2023. Vattenproduktionen i Hindås kommer då att komplettera Finnsjöns produktion och distributionsområde.
Hindås vattenverk och de tre etapperna

Varje droppe räknas - så sparar du enkelt vatten

Det kan vara så enkelt som att stänga av kranen medan du borstar tänderna, att ha en kanna med kallt vatten i kylen eller att vattna med vattenkanna istället för slang. Hundratals liter vatten kan sparas genom enkla val. Något som dessutom besparar dig pengar.
Tips: Spara vatten

En mobiltelefon med appen mitt Härryda på skärmen.

Få vattenkoll i appen Mitt Härryda

I Vattenkollen håller du koll på vattennivåer i kommunen och får tips om vad du kan göra för att hushålla med vattnet. Vattenkollen är en funktion i appen Mitt Härryda — för dig som bor och verkar i Härryda kommun.
Appen Mitt Härryda Länk till annan webbplats.(harryda.se)

Information som sms

Vi skickar ut sms med driftinformation till dig som är direkt berörda av ett vattenavbrott eller planerad vattenavstängning. Sms skickas till mobiltelefoner som är registrerade i det aktuella området. Har du kontantkort eller jobbtelefon kan du anmäla ditt mobilnummer och e-postadress.
Sms-tjänst vid driftstörningar

Hjälpte informationen på denna sida dig?