Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Bevattningsförbud

När risken för vattenbrist är akut kan Härryda Vatten och Avfall AB införa bevattningsförbud. Dricksvattnet får då endast användas till mat, dryck och personlig hygien. Här hittar du svar på vanliga frågor om bevattningsförbud och tillgången på dricksvatten i Härryda kommun. 

Vattennivån i Finnsjön är mycket låg.

Låg vattennivå i Finnsjön.

Vårt kommunala dricksvatten

I Härryda kommun finns tre vattenverk som försörjer kommunen med dricksvatten: Finnsjöns vattenverk i Mölnlycke, Rävlanda vattenverk och Hällingsjö vattenverk. Ett nytt vattenverk byggs i Hindås som ska tas i bruk 2023. Vi köper också vatten från Mölndal och Partille.

Begränsad tillgång på dricksvatten kan ha flera olika orsaker, till exempel:

  • värmebölja och för lite regn
  • låga nivåer i vattentäkter och grundvattenmagasin
  • hög användning av vatten så att produktionen på vattenverket inte räcker till
  • driftstörning på grund av avgrävd vattenledning eller strömavbrott

När införs bevattningsförbud?

Bevattningsförbud införs när det finns en risk för att vattnet ska ta slut.
Ett bevattningsförbud är ett kraftfullt verktyg att använda när det är kris för dricksvattnet, en situation som vi vill undvika genom att uppmana till sparsam användning av dricksvattnet året runt.
Spara vatten

Så fungerar ett bevattningsförbud

En illustration visar en vattenspridare som är överkryssad med rödfärgade linjer.

När Härryda Vatten och Avfall AB inför bevattningsförbud meddelar vi det via media, hvaa.se och andra kanaler som sociala medier och appen Mitt Härryda. När bevattningsförbudet avslutas meddelar vi det på samma sätt.
Vid ett bevattningsförbud får dricksvattnet bara användas till det allra viktigaste: mat, dryck och personlig hygien.

Du får inte:

  • vattna gräsmattor och övrig växtlighet med vattenspridare eller vattenslang.
  • vattna fotbollsplaner, tennisbanor, vägar med mera.
  • fylla eller byta vatten i pooler och spabad.
  • tvätta fasader, tak, altaner eller andra ytor som kräver mycket vatten.
  • tvätta bilen - bilar ska dessutom alltid tvättas i biltvättar.

Vanliga frågor om bevattnings­förbud

Gäller bevattningsförbudet både hushåll, företag och kommunala verksamheter?

Ja, det gäller alla som använder det kommunala dricksvattnet. Det gäller alltså inte dig som har egen brunn, men vi rekommenderar ändå att också du är sparsam eftersom grundvattennivåerna allmänt sett är låga.

Får jag vattna mina växter?

Det är inte tillåtet att vattna med vattenslang eller vattenspridare. Bevattning får ske med vatten som du samlat upp, exempelvis när det regnar, när du lagat mat eller duschat.
Läs tips här

Vad händer om man bryter mot bevattningsförbudet?

Om du bryter mot bestämmelsen om bevattningsförbud kan du få betala en avgift enligt gällande VA-taxa. Härryda Vatten och Avfall AB har också möjlighet att stänga av vattentillförseln till din fastighet.

Hur kan jag få snabb information om läget förändras?

Härryda vatten och Avfall AB:s webbplats är vår primära informationskanal.
Du som har ett mobilnummer kopplat till en bostadsadress i Härryda kommun får automatiskt ett sms om viktig information som till exempel bevattningsförbud.
Sms.tjänst vid vattenavbrott

Varför måste vi spara på vattnet trots att det regnat mycket?

Hur mycket vatten kommunen får ta ut från en sjö eller en brunn regleras av en vattendom. Om vattennivåerna sjunker under en längre tid måste vi ta till åtgärder som bevattningsförbud, för att det inte ska bli vattenbrist.

Kan ni inte ta ut mer vatten när det behövs?

Nej, en förändring i vattendomen föregås av en lång ansökningsprocess (3-5 år)som det är Mark- och miljödomstolen som beslutar om.
En vattendom ges utifrån noggranna beräkningar om sjöns avrinningsområde, hur stor sjön är och om det finns dämmen med mera.
Länsstyrelsen har tillsyn så att vi följer vattendomen.

Finns det planer på att bygga ut vattenproduktionen?

Ja, kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade 2012 att det ska byggas ett nytt vattenverk i Hindås, vid Västra Nedsjön. Kommunen fick en utökad vattendom 2017. Det nya vattenverket i Hindås beräknas vara i drift år 2023. Vattenproduktionen i Hindås kommer då att komplettera Finnsjöns produktion och distributionsområde.
Hindås vattenverk och de tre etapperna

En mobiltelefon med appen mitt Härryda på skärmen.

Få vattenkoll i appen Mitt Härryda

I Vattenkollen håller du koll på vattennivåer i kommunen och får tips om vad du kan göra för att hushålla med vattnet. Vattenkollen är en funktion i appen Mitt Härryda — för dig som bor och verkar i Härryda kommun.
Appen Mitt Härryda Länk till annan webbplats.(harryda.se)

Varje droppe räknas - så sparar du enkelt vatten

Det kan vara så enkelt som att stänga av kranen medan du borstar tänderna, att ha en kanna med kallt vatten i kylen eller att vattna med vattenkanna istället för slang. Hundratals liter vatten kan sparas genom enkla val. Något som dessutom besparar dig pengar.
Tips: Spara vatten

Hjälpte informationen på denna sida dig?