Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Källsortering och återvinning

Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. När du sorterar ditt avfall bidrar du till att resurser kan återanvändas och att farliga ämnen inte skadar människor, djur och natur.

Text

Ta tillvara matresterna

När du sorterar ut ditt matavfall bidrar du till en mer hållbar miljö och får billigare sophämtning.

Sorteringsguiden

Med sorteringsguiden blir det lätt att sortera rätt. Sök på det du vill sortera för att få svar.

Byt grejer på Bråta

Din sopa är någon annans skatt. Skänk eller byt saker i Återbrukspaviljongen på Bråta återvinningscentral.

Ge sakerna nytt liv

Det är bättre att laga, låna eller återanvända än att slänga och köpa nytt. Här får du tips på hur du kan återanvända och återbruka.

Minimera avfallet

Att förebygga och minska avfallet är positivt både för din plånbok och miljön. Kom igång och minimera med våra enkla vardagstips.

Beställ hämtning

Bli av med soffan, vitvarorna eller trädgårdsavfallet. Beställ hämtning av grovavfall.

Varför ska jag sortera?

Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att sortera kan vi spara massor av resurser och skydda både människor och miljö.

Om alla soporna blandas i samma påse kan inget återvinnas. Och när farligt avfall hamnar i soppåsen skapar det miljöproblem. Det är därför ett lagbrott att inte sortera sina sopor.
Återvinning innebär att vi inte förbrukar nya resurser, utan att vi tar av det vi redan utvunnit. Från usch till resurs - det vinner alla på!

Kom igång med källsortering!

Att källsortera innebär att du sorterar ut allt det som inte bör kastas i den vanliga soppåsen. Det gör att du minskar din klimatpåverkan och att materialet kan återvinnas. Dessutom minskar det vikten på dina sopor vilket gör att du får betala mindre för sophämtning.

Det här ska inte slängas i soppåsen:

 • Förpackningar av glas, metall, papper och plast återvinns och bli till nya produkter. Lämna dem på återvinningsstation eller i flerbostadshusets miljörum.
 • Farligt avfall som glödlampor, batterier, kemikalier och läkemedel får absolut inte kastas i soporna eller hällas i avloppet.
  Farligt avfall

  Har du möjlighet att sortera ut matavfallet blir det både billigare för dig och en vinst för miljön.
 • Matavfall, som matrester, fruktskal och kaffesump läggs i matavfallspåsen av papper. Matavfallet samlas in och blir biogas och biogödsel.
  Matavfall

  Det som nu är kvar i soppåsen är ditt brännbara hushållsavfall som bland annat blir värme till våra hus.

  Sorteringsguiden
  Hitta närmaste återvinningsstation
  Bråta återvinningscentral
  Farligt avfall

Vart tar avfallet vägen?

När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. På hemsidan sopor.nu finns information om var ditt avfall tar vägen efter att du har lämnat in sorterat avfall.
Sopor.nu - Vart tar avfallet vägen? Länk till annan webbplats.

Vad händer med plasten?

Den plast som lämnas in på Bråta återvinningscentral, tas om hand av vår entreprenör Remondis Sweden AB. De transporterar plasten till sin anläggning i Göteborg för en försortering där man tar bort den plast och övrigt som inte går att återvinna. Resten går vidare till en anläggning i Staffanstorp där den kvarvarande plasten blir till granulat, som är råvara till ny plast.. Därmed är svaret på denna fråga att den plast som går att återvinna återvinns.