Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

I en trädgård står en man och skjuter ihop ett pooltak. Himlens ljus reflekteras i polens medelhavsblå vatten.

Johan Bävman/Svenskt Vatten

Klorera av innan du tömmer poolen

Vatten från bassänger som innehåller klor kan skada djur som lever i vatten. Det är därför viktigt att tänka på hur du tömmer din pool för att undvika förorening av naturen, förorening av enskilda vattentäkter och olägenheter för grannar.

Avklorerering

Vatten från bassänger som innehåller höga halter av klor får inte komma ut i miljön eftersom det kan bildas giftiga och svårnedbrytbara klororganiska ämnen som kan skada vattenlevande djur. Vatten som innehåller klor ska därför alltid avkloreras innan bassängen töms.

Avklorering innebär att du antingen låter vattnet
stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas eller att du tillsätter kemikalier i vattnet. Kemikalierna finns att köpa i butiker för bassängtillbehör.

Tömning

  • Led långsamt ut vattnet genom en tunn slang, till exempel genom att använda hävertmetoden. Låt vattnet i första hand rinna ut på din gräsmatta. Genom att använda en tunn slang kan tömningen få ta flera dagar och vattnet hinner infiltrera ner i marken.
  • Om det finns enskilda vattentäkter i närheten bör du tömma din pool så långt bort från dessa som möjligt.
  • Som en sista utväg ska du tömma ditt avklorerade vatten ut till spillvattennätet. Vid tömning av poolen får du inte ha högre flöde än vad du kan ha vid påfyllning.

Fyllning och tömning av pool