Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Samråd om vattentjänstplan

Härryda kommun har utarbetat ett förslag till Vattentjänstplan för Härryda kommun. Förslaget finns nu tillgängligt för samråd under perioden 9 oktober – 6 november 2023.

Härryda kommun har utarbetat ett förslag till Vattentjänstplan för Härryda kommun, enligt 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Denna plan är en långsiktig strategi för kommunens försörjning av dricksvatten, avlopp och hantering av dagvatten för sina invånare och verksamheter.

Samråd

Förslaget finns tillgängligt för samråd under perioden 9 oktober – 6 november 2023. Eventuella synpunkter som kommer in under samrådsperioden kommer att beaktas i planens bearbetning.

Förslaget till vattenstjänstplan samt information om hur berörda kan lämna synpunkter finns på Härryda kommuns webbplats.
Samråd om förslag till vattentjänstplan för Härryda kommun Länk till annan webbplats.