Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Genomskinliga säckar införs på Bråta ÅVC

Från den 1 februari 2024 kan du inte längre använda färgade sopsäckar för att slänga avfall på Bråta återvinningscentral (ÅVC). För att förbättra sorteringen och återvinningen måste avfallet sorteras och packas i genomskinliga sopsäckar, som personalen kan se igenom. Säckarna ska därefter tömmas på rätt plats.

Bråta ÅVC är en välbesökt återvinningscentral och vi tar emot stora mängder avfall, under 2022 hade vi nästan 100 000 besökare. Det är vanligt förekommande att avfallet som lämnas in är osorterat och hade kunnat materialåtervinnas eller återbrukas om det hade sorterats rätt. Så mycket som hälften av materialet i de brännbara containrarna är felsorterat, visar analyser.

-- Genomskinliga säckar gör det lättare för personalen på återvinningscentralen att se vad det är i och kan därmed enklare hjälpa besökarna att göra rätt, säger Eliza Farmand, avfallschef på Härryda Vatten och Avfall. Avfall i mörka säckar är också ett arbetsmiljöproblem för personalen som kan få stick- och skärsår om dem stoppar ner händerna i säckarna.

Mål för ökad återvinning

Avfallsområdet styrs både av EU-lagstiftning och nationell lagstiftning. Härryda Vatten och Avfall har ansvar för att samla in kommunalt avfall och för att informera besökare om hur avfall ska tas om hand på bästa möjliga vis. I den regionala avfallsplan till år 2030, som vi beslutat om i Göteborgsregionen, strävar vi efter att flytta avfallet uppåt i avfallstrappan i enlighet med EU:s avfallshierarki. Det avfall som inte kan förebyggas, ska återanvändas, materialåtervinnas och i sista hand energiåtervinnas. Ju högre upp i trappan, desto bättre för miljö och klimat. Ett mål är att minst 90 procent av allt inlämnat avfall på återvinningscentralen ska vara rätt sorterat, och att inget farligt avfall ska hamna på fel plats.

-- Att gå över till genomskinliga säckar är en åtgärd som har nått stor framgång i andra kommuner då det leder till en bättre utsortering, säger Eliza Farmand.

Säcken ska tömmas på rätt plats

Hela säckar får inte längre slängas i containrarna, utan ditt sorterade avfall ska tömmas på rätt plats. Den tömda säcken kan du i stället återanvända eller slänga i återvinningen för plastförpackningar. Undantag gäller för dammande material som damm, sågspån, isolering eller andra lättflyktiga material samt invasiva växtarter eller luftfilter.

Sorteringsguide och nya skyltar

Till hjälp för att sortera rätt och lämna avfallet på avsett ställe finns här på hvaa.se en digital sorteringsguide, svar på vanliga frågor och en översiktskarta som visar var de olika materialen ska lämnas. På Bråta ÅVC kommer det finnas utökad skyltning och personal som är tillgänglig för att svara på frågor från den som är osäker.

Mer information och svar på vanliga frågor: Genomskinlig säck på Bråta ÅVC

Tips inför ditt besök

  • Sortera allt som kan återvinnas eller återbrukas i olika säckar eller lådor. Ta gärna hjälp av sorteringsguiden på hvaa.se.
  • Packa sedan bilen utifrån den ordning som containrarna står med hjälp av översiktskartan.

Tack för att du sorterar!

Sorteringsguiden
Översiktskarta