Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Ett avläsningskort och bild på en vattenmätare.

Dags för vattenavläsning

Nu har avläsningskortet skickats ut till alla våra kunder. Senast den 14 april ska du skicka in din vattenavläsning. Det gör du enkelt digitalt, på telefon eller genom att posta avläsningskortet.

I fastigheter som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, finns vattenmätare som mäter vattenförbrukningen. Vattenmätaren visar hur mycket vatten som används i fastigheten och är underlag för din årliga brukningsavgift för vatten och avlopp. För att fakturera din förbrukning rätt, behöver vi din hjälp att läsa av din mätare.

Registrera mätarställning digitalt eller manuellt

Lämna avläsningen senast den 14 april genom något av alternativen nedan.

Lätt att läsa av mätaren rätt

En vattenmätare.

När du lämnar mätarställning är det viktigt att ange rätt siffror:

  • ange endast siffrorna med svart bakgrund.
  • utelämna nollorna som står först.
  • utelämna decimalerna(siffror med röd bakgrund).

Exempel: Om vattenmätaren visar 00025,091. Ange mätarens ställning som 25.
Film - så läser du av vattenmätaren

Digital vattenmätare

En vattenmätare.

Även de hushåll som fått en digital vattenmätare installerad behöver lämna in en avläsning.

  • ange de första fem stora siffrorna (röd markering)
  • utelämna de tre sista små siffrorna

Kontroll av mätarnummer

Du som har fått en ny vattenmätare installerad ska även kontrollera ditt mätarnummer. Det består av 8 siffor och finns på vattenmätarens boett, se bilden ovan (gul markering). Stämmer inte numret på mätaren med det som står på avläsningslkortet, ring då kontaktcenter 031-724 61 00.

Vanliga frågor:

Jag har digital vattenmätare, ska jag lämna avläsning?

Ja, även de fastighetsägare som har fått digital vattenmätare installerad ska lämna avläsning. Systemet med fjärravläsning är inte i igång ännu.

Var hittar jag mätarnumret?

Mätarnumret som består av 8 siffor finns på vattenmätarens boett, under Härryda Vatten och Avlopps logotyp (markerat med gulfärgad ram på bilden). Stämmer inte numret på mätaren med det som står på avläsningslkortet, ring då kontaktcenter 031-724 61 00.