Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

En bild på Ryaverket och en text Gryaab 50 år för ett renare hav.

Foto: Emelie Asplund/Gryaab

Grattis Gryaab 50 år!

I 50 år nu har Gryaab tagit hand om avloppsvattnet från drygt 800 000 personer i Göteborgsregionen, däribland från Härryda kommun. Det har varit femtio framgångsrika år för miljön och vi kan fortsätta bada i hav och sjöar och äta fisken som fångas.

Avloppsvattnet från de åtta kommunerna som äger Gryaab leds genom ett 13 mil långt tunnelsystem till Ryaverket i Göteborg. Där renas vattnet och en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet tas bort och återförs till kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare ut till havs.

Förra året togs första steget mot en utbyggnad av Ryaverket.
— Nya Rya är en utbyggnad och uppgradering av vår nuvarande anläggning som är ett måste inför framtiden för att vi ska kunna fortsätta rena avloppsvattnet på ett hållbart sätt. Inte bara för att regionen växer och vi blir allt fler utan också för att reningskraven skärps. Nya Rya ska stå klart 2036 och vi kommer då att kunna rena avloppsvattnet från drygt 1,3 miljoner personer, säger Karin van der Salm, vd på Gryaab.

Härryda Vatten och Avfall AB ser fram emot Nya Rya

Härryda kommun är mycket expansiv och är mitt uppe i en jättesatsning på att förstärka vatten- och avloppsförsörjningen. Bland annat bygger vi nu ett nytt vattenverk som ska stå klart 2023 och där vi tar vattnet från Nedsjöarna i Hindås. Den framtida tillväxten med en nästan fördubblad befolkning fram till 2050 kräver också att avloppsvattnet kan ta vägen någonstans.
— Därför känns det väldigt tryggt att Nya Rya är på gång så att avloppsvattnet även i framtiden kan tas om hand på bästa sätt med de högt ställda miljökrav som finns, säger Jessica Sténhoff, vd på Härryda Vatten och Avfall AB.

Grattis Gryaab!

Se filmen om Gryaabs historia Länk till annan webbplats.

Mer om avlopp och rening

Fakta om Gryaab

Gryaab ägs av åtta kommuner i Göteborgsregionen; Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.
50 rena år Länk till annan webbplats.