Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Skydda mätaren mot kyla

En vattenmätare som skadats av att vatten fryst i den. Mätaren har frost på glaset och det läcker vatten från den.

När temperaturen sjunker under nollstrecket finns det risk för att din vattenmätare kan frysa sönder om inte utrymmet där vattenmätaren sitter är uppvärmt. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador och bli en dyr utgift för dig.

Vid stark och långvarig kyla finns risk att vattnet fryser i ledningar och vattenmätare. Det är särskilt stor risk i ouppvärmda utrymmen och i ledningar som ligger grunt. Du som fastighetsägare bör därför se till att vattentemperaturen i vattenledningen inte tillåts sjunka under nollstrecket. Stäng till exempel inte av värmen i garaget vintertid om vattenmätaren sitter där. Se även över otäta dörrar och öppen ventilation så att inte kyla smiter in.

Om vattenmätaren frusit kontakta oss direkt

Vid akut risk kan frysning förhindras genom att låta en tappkran tillfälligt stå öppen så att det blir ett svagt, men jämnt flöde i ledningen. Kranen måste förstås hållas under uppsikt så att det inte blir översvämning.
Om du misstänker att vattenmätare eller ledning frusit sönder måste avstängningsventilerna till mätaren stängas. Kontakta omgående oss på Härryda Vatten och Avfall.

Film: En vattenmätare monterad i ett ouppvärmt garage. Mätaren har fryst sönder och orsakat vattenläcka hos kunden.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Mätarplatsen och dess armatur, till exempel ventiler, ska skötas och underhållas av fastighetsägaren. Det innebär exempelvis att skydda mätaren mot frost. Som fastighetsägare ska du kontrollera din vattenmätare om den sitter i ett ouppvärmt utrymme med risk för frysning av mätare eller ledning. Om vattenmätaren placeras så att den fryser sönder får du själv bekosta en ny mätare.

Avgifter och regler för VA
Råd och anvisningar Pdf, 1.4 MB.
Vattenmätare