Länk till startsidan
Translate
Kontakt

NYHET

Nytt vattenskyddsområde för Nedsjöarna

Det har bildats ett nytt vattenskyddsområde för Nedsjöarna (Västra Nedsjön och Östra Nedsjön) i Härryda och Bollebygds kommuner. Syftet är att säkerställa bra dricksvatten även i framtiden. Nya föreskrifter för att skydda vattentäkten börjar gälla den 23 juni.

Det är Länsstyrelsen i Västra Götalands län som beslutat att inrätta ett nytt vattenskyddsområde i Nedsjöarna med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, och att upphäva det skyddsområde och de skyddsbestämmelser som hittills gällt för Hindås (Västra Nedsjön).
Anledningen till förändringen är att ett vattenverk har byggts i Hindås som ska få råvatten från Västra Nedsjön. I samband med det har det vattenskyddsområde som redan finns för området utökats och skyddsföreskrifterna uppdaterats.

Nya skyddsföreskrifter

Skyddsföreskrifterna för att skydda vattentäkten begränsar vilken typ av verksamhet som får bedrivas inom skyddszonen. Föreskrifterna anger även vad som kräver speciella tillstånd för att få göra. Det gäller bland annat hantering av hälso- och miljöfarliga produkter som petroleum och bekämpningsmedel.
Det blir till exempel förbjudet att köra med båt eller annan farkost med bensin- eller dieseldriven tvåtaktsmotor utan direktinsprutning på sjöarna.
Länsstyrelsen kommer i dagarna att skicka brev till fastighetsägare i området för att informera om beslutet och om vilka regler som gäller.
De nya föreskrifterna träder i kraft den 23 juni 2024.

Anmälan och tillstånd

Övergångsbestämmelser gäller under en period på två år för befintliga verksamheter och anläggningar. Ansökan om tillstånd och anmälan enligt dessa föreskrifter ska göras till miljö- och hälsoskydd i Härryda kommun.

Föreskrifter och karta

Beslutet och föreskrifterna samt kartor som visar skyddszon och fastigheter som berörs finns på sidan om vattenskyddsområden.
Vattenskyddsområden
Informationsbroschyr från länsstyrelsen Pdf, 854.8 kB, öppnas i nytt fönster.