Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Återvinningsstationer

En kvinna och ett barn slänger förpackningar på en återvinningsstation.

Foto: Avfall Sverige

På återvinningsstationen kan du lämna förpackningar, tidningar och tomglas.

Hitta närmaste återvinningsstation

Det finns 26 återvinningsstationer för förpackningsmaterial och tidningar i Härryda kommun. Du hittar din närmaste återvinningsstation i listan nedan eller i kartan som länkas här:

Vi tar över 2024

Den 1 januari 2024 tog Härryda Vatten och Avfall över återvinningsstationerna i kommunen och ansvaret för drift och skötsel av dem.
Alla återvinningsstationer har skyltar med information om hur du anmäler om något behöver åtgärdas.
Webbportal för Sveriges återvinningsstationer, ÅVS, är sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Information finns även här på hvaa.se/avs

Vi ber om tålamod för att rutiner och tömningsscheman kan behöva tid till att optimeras och justeras.

Tömning och städning

Återvinningsstationerna töms och städas av Renova AB på uppdrag av Härryda Vatten och Avfall. På sopor.nu ser du när din ÅVS ska tömmas eller städas nästa gång. Där kan du även anmäla ifall någonting behöver åtgärdas.
Anmäl via sopor.nu Länk till annan webbplats.

Producentansvar

En del produkter omfattas av producentansvar vilket innebär att producenten av varan är skyldig att se till att det finns lämpliga insamlingssystem och att produkterna tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt när de blivit avfall. I övrigt hänvisar vi till godkänd mottagare.

Produkter som omfattas av producentansvar

 • Förpackningar
 • Däck
 • Bilar
 • Elutrustning
 • Radioaktiva produkter
 • Batterier
 • Läkemedel
 • Våtservetter
 • Vissa tobaksvaror och filter
  • Ballonger
  • Fiskeredskap (införs 1 januari 2023)

  Tillsyn

  Härryda kommuns Miljö- och bygglovsnämnd har tillsyn på återvinningsstationerna enligt miljöbalken.

  Hjälpte informationen på denna sida dig?