Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Försäljningsställe

De som tillverkar, importerar eller säljer varor eller förpackningar också har enligt lag ett ansvar för att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Det kallas för producentansvar.

En del produkter omfattas av producentansvar vilket innebär att producenten av varan är skyldig att se till att det finns lämpliga insamlingssystem och att produkterna tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt när de blivit avfall.

Producentansvaret innebär också att återförsäljare av de produkter som omfattas av producentansvar är skyldiga att ta emot din gamla produkt när du köper en ny. Det kan vara en kyl, frys, TV, video, däck, batterier eller lysrör.

Produkter som omfattas av producentansvar

 • Förpackningar
 • Däck
 • Bilar
 • Elutrustning
 • Radioaktiva produkter
 • Batterier
 • Läkemedel
 • Våtservetter
 • Vissa tobaksvaror och filter
 • Ballonger
 • Fiskeredskap (införs 1 januari 2023)

I övrigt hänvisar vi till godkänd mottagare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?