Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Sorteringsguide

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera dina sopor rätt. Skriv in det du vill sortera i sökfältet för att få reda på hur avfallet ska sorteras och var det kan lämnas.
Tillbaka till kategorier

Enligt kommunens avfallsplan ska hushållens trädgårdsavfall i första hand komposteras lokalt, i andra hand lämnas till kompostering på kommunens återvinningscentral. Tippning av trädgårdsavfall i naturen är olagligt

Tips på hur du kan ta hand om ditt trädgårdsavfall

 • Kompostera själv! Trädgårdsavfall såsom gräs, mossa, löv, fallfrukt, ris och grenar är en resurs att ta tillvara! Kompostering av trädgårdsavfall får ske på den egna fastigheten om det inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön. Om du vill ha mer information om kompostering, kontakta miljö- och hälsokontoret. Ett tips är att ordna en gemensam kompost med grannarna.
 • Lämna trädgårdsavfallet på återvinningscentralerna.
  Kompostera i trädgården

Eldning av trädgårdsavfall

Eldning av trädgårdsavfall är förbjudet mellan den 1 april och den 30 september inom tätorterna Mölnlycke, Landvetter, Hindås och Rävlanda enligt de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. Torrt trädgårdsavfall som inte nyttjas för kompostering får eldas på den egna fastigheten endast under förutsättning att eldningen inte orsakar olägenheter för närboende och att räddningstjänstens anvisningar följs. Eldning får inte ske i tunna eller liknande.
Mer information om eldning av trädgårdsavfall

Eldning av annat avfall är ALLTID förbjudet

 • blommor (större mängd)

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • buskar

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som ris och grenar.

 • fallfrukt

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • grenar

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som ris och grenar.

 • gräsklipp (mindre mängd)

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC), Hemkompostering

 • gräsklipp (större mängd)

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • halm

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • Jord (större mängder)

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Jord som är fri från sand, grus och stenar, dvs. det översta lagret, sorteras som trädgårdsavfall på återvinningscentral.

 • löv

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • mossa

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

 • stubbe

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som ris och grenar.

 • Torvblock

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Vid besök på återvinningscentral sorteras det som löv, gräs och mossa.

Recycling in English

Not sure how to sort an item?
For information on how to sort your waste and why it should be sorted, where to leave the waste, and what happens afterward, visit the waste portal Sopor.nu (English) Länk till annan webbplats.

Sorteringsblad på 33 olika språk

Sorteringsguide att ladda ner och skriva ut (dubbelsidig A4) som ger kortfattad information om hur du sorterar olika förpackningar samt mat och restavfall. Sorteringsblad på 33 olika språk - Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Sorteringsguide för utskrift

Ett anslag att skriva ut. På anslaget visas olika symboler för avfall, som förpackningar av glasd, apper eller metall. I text beskrivs hur de olika avfallen ska källsorteras.

Så källsorterar du - är en enkel guide för källsortering i hemmet. Skriva gärna ut och sätt upp i köket.
Läs eller ladda ner guiden här Pdf, 69.5 kB.

Sorteringsblad på 33 olika språk (Sopor.nu) Länk till annan webbplats.

.

Översiktskarta Bråta ÅVC

En illustrerad områdeskarta.

Klicka för större bild.

Packa bilen eller släpkärran smart inför ditt besök på Bråta återvinningscentral med hjälp av översiktskartan.