Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Sorteringsguide

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera dina sopor rätt. Skriv in det du vill sortera i sökfältet för att få reda på hur avfallet ska sorteras och var det kan lämnas.
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • å
 • ä
 • ö
 • jord (små mängder)

  Sorteras som Energiåtervinning/Brännbart smått

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

  Mindre mängder jord slängs i soppåsen för restavfallet.

 • Jord (större mängder)

  Sorteras som Trädgårdsavfall/Komposterbart avfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Jord som är fri från sand, grus och stenar, dvs. det översta lagret, sorteras som trädgårdsavfall på återvinningscentral.

 • joystick

  Sorteras som Elavfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som elektronik.

 • juiceförpackning

  Sorteras som Pappersförpackningar

 • julgran (plast)

  Sorteras som Metall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som metallskrot.

 • julgran (trä)

  Sorteras som Ris & grenar

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som ris och grenar.

 • julgranskula (glas)

  Sorteras som Porslin & keramik

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som keramik, tegel & betong.

 • julgranskula (plast)

  Sorteras som Energiåtervinning/Brännbart smått

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

 • julgranskulor (metall)

  Sorteras som Metall

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som metallskrot.

 • julgransslinga

  Sorteras som Elavfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som elektronik.

 • julklappspapper

  Sorteras som Pappersförpackningar

 • Julklappssnören

  Sorteras som Energiåtervinning/Brännbart smått

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

 • Julkort

  Sorteras som Energiåtervinning/Brännbart smått

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

 • jättebalsamin

  Sorteras som Invasiva växter

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

 • jätteloka

  Sorteras som Invasiva växter

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Invasiva arter ska separeras från övrigt trädgårdsavfall. Om du har invasiva arter i din trädgård ska dessa inte läggas i trädgårdskärlet eftersom växterna sprider sig kraftfullt på bekostnad av andra arter som då konkurreras ut. Invasiva arter ska istället förpackas i väl förslutna dubbla säckar som du kan lämna på våra återvinningscentraler. Kontakta personalen på plats.

Recycling in English

Not sure how to sort an item?
For information on how to sort your waste and why it should be sorted, where to leave the waste, and what happens afterward, visit the waste portal Sopor.nu (English) Länk till annan webbplats.

Sorteringsblad på 33 olika språk

Sorteringsguide att ladda ner och skriva ut (dubbelsidig A4) som ger kortfattad information om hur du sorterar olika förpackningar samt mat och restavfall. Sorteringsblad på 33 olika språk - Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Sorteringsguide för utskrift

Ett anslag att skriva ut. På anslaget visas olika symboler för avfall, som förpackningar av glasd, apper eller metall. I text beskrivs hur de olika avfallen ska källsorteras.

Så källsorterar du - är en enkel guide för källsortering i hemmet. Skriva gärna ut och sätt upp i köket.
Läs eller ladda ner guiden här Pdf, 69.5 kB.

Sorteringsblad på 33 olika språk (Sopor.nu) Länk till annan webbplats.

.

Översiktskarta Bråta ÅVC

En illustrerad områdeskarta.

Klicka för större bild.

Packa bilen eller släpkärran smart inför ditt besök på Bråta återvinningscentral med hjälp av översiktskartan.