Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Sorteringsguide

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera dina sopor rätt. Skriv in det du vill sortera i sökfältet för att få reda på hur avfallet ska sorteras och var det kan lämnas.
 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z
 • å
 • ä
 • ö
 • radio

  Sorteras som Elavfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  är den liten kan den läggas i mindre elavfall. Vid besök på återvinningscentral sorteras det som elektronik.

 • rakapparat

  Sorteras som Elavfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som elektronik.

 • rakblad

  Sorteras som Metall

  Vid besök på återvinningscentral sorteras det som metallskrot.

 • rakhyvel

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

 • rapsolja

  Sorteras som Matfett

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Häll aldrig ut olja i avloppet! Hämta en miljötratt på Bråta ÅVC för att lätt hälla över olja i en PET-flaska. Överbliven matolja hälls genom tratten och ner i flaskan, som när den blivit full kan lämnas i farligt avfall-huset på Bråta återvinningscentral. Små mängder fett i en stekpanna torkas upp med lite hushållspapper och läggs i insamlingen för matavfall, din kompost eller hushållssoporna.

 • reflex

  Sorteras som Energiåtervinning/Brännbart smått

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

 • regnkläder

  Sorteras som Textil

  Hela och rena ska lämnas till textilinsamling, loppis eller second hand. Trasiga regnkläder ska sorteras som brännbart.

 • reklamblad

  Sorteras som Tidningar

 • resväskor

  Sorteras som Energiåtervinning/Brännbart stort

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

 • ritpapper

  Sorteras som Tidningar

  även sönderklippt och ihop knycklat.

 • råttfälla

  Sorteras som Energiåtervinning/Brännbart smått

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

 • råttgift

  Sorteras som Farligt avfall

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  Farligt avfall lämnar du på återvinningscentralen för säkert omhändertagande.

Recycling in English

Not sure how to sort an item?
For information on how to sort your waste and why it should be sorted, where to leave the waste, and what happens afterward, visit the waste portal Sopor.nu (English) Länk till annan webbplats.

Sorteringsblad på 33 olika språk

Sorteringsguide att ladda ner och skriva ut (dubbelsidig A4) som ger kortfattad information om hur du sorterar olika förpackningar samt mat och restavfall. Sorteringsblad på 33 olika språk - Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Sorteringsguide för utskrift

Ett anslag att skriva ut. På anslaget visas olika symboler för avfall, som förpackningar av glasd, apper eller metall. I text beskrivs hur de olika avfallen ska källsorteras.

Så källsorterar du - är en enkel guide för källsortering i hemmet. Skriva gärna ut och sätt upp i köket.
Läs eller ladda ner guiden här Pdf, 69.5 kB.

Sorteringsblad på 33 olika språk (Sopor.nu) Länk till annan webbplats.

.

Översiktskarta Bråta ÅVC

En illustrerad områdeskarta.

Klicka för större bild.

Packa bilen eller släpkärran smart inför ditt besök på Bråta återvinningscentral med hjälp av översiktskartan.