Länk till startsidan
Translate
Kontakt

Sorteringsguide

Sorteringsguiden hjälper dig att sortera dina sopor rätt. Skriv in det du vill sortera i sökfältet för att få reda på hur avfallet ska sorteras och var det kan lämnas.
Tillbaka till kategorier
 • aluminiumburk (pant)

  Sorteras som Övrigt

  Pantas vid närmsta pantmaskin.

 • bil

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Övrigt

  lämnas till en bilskrot.

 • byggavfall

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  sortera byggavfallet innan du lämnar det på återvinningscentralen. Fråga personal om du är osäker.

 • djur (dött)

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Övrigt

  Döda små sällskapsdjur får grävas ner eller lämnas i sopkärl, väl förpackade. De kan även lämnas på veterinärkliniker, djurbegravningsplatser eller för kremering. Vilda djur som inte misstänks ha dött av allvarlig smittsam djursjukdom kan lämnas kvar där den hittades om det inte är nära bostadsområden eller annan bebyggelse. Djur på max 80 kilo kan tas om hand på Renovas förbränningsanläggning i Sävenäs om de är väl förpackade.

 • Ensilageplast

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Övrigt

  Vi tar inte emot ensilageplast på Bråta ÅVC, återvinningsstationerna eller i ditt sopkärl. Olika typer av plast har olika egenskaper och ensilageplasten ska inte återvinnas tillsammans med plasten vi skickar till återvinning. Den ska återvinnas för sig vilket den gör när du lämnar den till ett materialbolag. Du som är hästägare, odlare, lantbrukare eller på annat sätt hanterar ensilageplast ska lämna den överblivna förpackningen till ett materialbolag då de ansvarar för insamling. Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag, utan vinstintresse, som ansvarar för insamling av denna plast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning. SvepRetur berättar om sig själva, hur du ska hantera ensilageplast, hur insamlingen går till med mera, på sin webbplats svepretur.se . Ensilageplast (även kallat lantbruksplast och balplast) ingår inte i det kommunala ansvaret.

 • fotografi

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

 • frysmöbel

  Sorteras som Övrigt

  Kan endast lämnas på Vankiva återvinningscentral , sorteras som kyl & frys. Tänk på att tömma kyl och frys på matvaror.

 • gasflaska

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Försäljningsställe (producentansvar)

  lämnas till återförsäljare.

 • gastub

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Försäljningsställe (producentansvar)

  lämnas till återförsäljare.

 • glasflaska (pant)

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Övrigt

  pant

 • glasspinne

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

 • glasull

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Återvinningscentral (ÅVC)

  vid besök på återvinningscentral sorteras det som isolering.

 • Godispapper

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Återvinningsstation (ÅVS)

  Omslagspapper till ischoklad, kola eller annat godis räknas också som förpackning. Sorteras som plast-, pappers- eller metallförpackning.

 • guld

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Övrigt

  lämna gammalt guld till din guldsmedsaffär, så används det till nya smycken.

 • husdjur (dött)

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Övrigt, Brännbart hushållsavfall (soppåse)

  Döda små sällskapsdjur får grävas ner eller lämnas i sopkärl, väl förpackade. De kan även lämnas på veterinärkliniker, djurbegravningsplatser eller för kremering. Vilda djur som inte misstänks ha dött av allvarlig smittsam djursjukdom kan lämnas kvar där den hittades om det inte är nära bostadsområden eller annan bebyggelse. Djur på max 80 kilo kan tas om hand på Renovas förbränningsanläggning i Sävenäs om de är väl förpackade.

 • induktionshäll

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Övrigt

  Kan endast lämnas på Vankiva återvinningscentral , sorteras då som vitvaror.

 • insulinpenna

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Apoteket

  lämnas på apotek.

 • kadaver

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Övrigt

  Det är markägarens ansvar att ta hand om döda djur som hittas på sin mark. Vilda djur som inte misstänks ha dött av allvarlig smittsam djursjukdom kan lämnas kvar där den hittades om det inte är nära bostadsområden eller annan bebyggelse. Det är tillåtet att köra djuret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd. För nedgrävning av större djur krävs tillstånd från länsstyrelsen. Platsen ska då godkännas av miljö och bygglovsnämnden. Djur på max 80 kilo kan tas om hand på Renovas förbränningsanläggning i Sävenäs om de är väl förpackade.

 • negativ (diabilder)

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

 • PET-flaska

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Försäljningsställe (producentansvar)

  Pantas vid närmaste pantmaskin

 • plastflaska (pant)

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Försäljningsställe (producentansvar)

  Pantas vid närmaste pantmaskin

 • rakhyvel

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

 • stomipåse

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Brännbart hushållsavfall (soppåse)

 • ölburk (pant)

  Sorteras som Övrigt

  Lämnas till Försäljningsställe (producentansvar)

  Pantas vid närmaste pantmaskin

Recycling in English

Not sure how to sort an item?
For information on how to sort your waste and why it should be sorted, where to leave the waste, and what happens afterward, visit the waste portal Sopor.nu (English) Länk till annan webbplats.

Sorteringsblad på 33 olika språk

Sorteringsguide att ladda ner och skriva ut (dubbelsidig A4) som ger kortfattad information om hur du sorterar olika förpackningar samt mat och restavfall. Sorteringsblad på 33 olika språk - Sopor.nu Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Sorteringsguide för utskrift

Ett anslag att skriva ut. På anslaget visas olika symboler för avfall, som förpackningar av glasd, apper eller metall. I text beskrivs hur de olika avfallen ska källsorteras.

Så källsorterar du - är en enkel guide för källsortering i hemmet. Skriva gärna ut och sätt upp i köket.
Läs eller ladda ner guiden här Pdf, 69.5 kB.

Sorteringsblad på 33 olika språk (Sopor.nu) Länk till annan webbplats.

.

Översiktskarta Bråta ÅVC

En illustrerad områdeskarta.

Klicka för större bild.

Packa bilen eller släpkärran smart inför ditt besök på Bråta återvinningscentral med hjälp av översiktskartan.